Voor een microfinancieringsinstelling is het de dagelijkse realiteit dat haar klanten onvoldoende kennis of middelen hebben om adequaat om te gaan met milieuvervuiling of arbeids- en veiligheidsvraagstukken. In hun dagelijkse strijd om brood op de plank te krijgen, besteden ondernemers vaak onvoldoende aandacht aan hun eigen veiligheid. Voor de jongere familieleden die meewerken in de winkel of het meubelfabriekje van de micro-ondernemer is het van belang dat er een goede balans is tussen schoolgang en meehelpen. Een automonteur of een eigenaar van een agrarisch bedrijf weet soms niet hoe hij het beste om kan gaan met pesticiden, afvalstoffen en energiegebruik. Deze bedrijven lijken op zichzelf misschien te klein om veel schade aan te kunnen richten, maar doordat er zoveel van dit soort bedrijfjes zijn is het effect toch aanzienlijk.

Diverse MFI’s hebben FMO de afgelopen twee jaar verzocht richtlijnen op te stellen die hun loan officers kunnen gebruiken wanneer zij hun klanten bezoeken. Daarop heeft FMO besloten een voortrekkersrol hierin te vervullen en met hulp van externe consultants een handleiding te ontwikkelen met daarin praktische manieren voor MFI’s om hun klanten aan te spreken op vervuilend gedrag of onvoldoende arbeidsomstandigheden. Organisaties als Triodos, IFC en Acción hebben al een observerende status, ook andere Europese ontwikkelingsbanken hebben interesse getoond. De bedoeling is dat de handleiding zal worden gelanceerd binnen CGAP (Consultative Group to Assist the Poor). Dit is een consortium van 33 publieke en private ontwikkelingsorganisaties, dat de toegang tot financiële diensten voor armen in ontwikkelingslanden willen vergroten). Op die manier kan FMO een groot effect sorteren met deze trainingen. Het uiteindelijke doel is om MFI’s wereldwijd te ondersteunen bij het bieden van praktische oplossingen voor milieu- en sociale kwesties van hun klanten.

Nanno Kleiterp, Chief Investment Officer van FMO: “Het gaat FMO bij MFI’s om meer dan geld alleen. Naast het leveren van geld in de vorm van aandelen en leningen, zijn wij vooral bezig met het versterken van de uitvoerende capaciteit van MFI’s. Op financieel gebied is er een groot cursusaanbod, deze cursus biedt de MFI’s de mogelijkheid zich te gaan versterken op het gebied van milieu en sociaal management.”

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) is de internationale ontwikkelingsbank van Nederland. FMO investeert risicokapitaal in ondernemingen en financiële instellingen in ontwikkelingslanden. De investeringsportefeuille van FMO bedraagt EUR 2,7 miljard, waarmee FMO een van de grootste bilaterale ontwikkelingsbanken ter wereld is. Mede dankzij haar banden met de Nederlandse overheid kan FMO risico’s nemen die commerciële banken niet – of nog niet – bereid zijn te nemen. Missie van FMO: het scheppen van goed florerende ondernemingen die als motor voor duurzame groei in hun land kunnen fungeren.

###

Meer informatie:
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)
Nicoline van Slingelandt-Asselbergs
Communications Officer
T: + 31 70 314 9790
E: n.van.slingelandt@fmo.nl
W: www.fmo.nl