Nederlandse ondernemers die zakendoen over de grens, krijgen regelmatig te maken met MVO-risico’s als kinderarbeid, corruptie, dwangarbeid, milieuproblemen, waterschaarste en onveilige arbeidsomstandigheden. Op de interactieve wereldkaart die onlangs is gepubliceerd door MVO Nederland is te zien welke MVO-risico’s ondernemers lopen per land, sector en product. Voor de meldingen van risico’s wordt gebruik gemaakt van 726 openbare bronnen.

De wereldkaart is onderdeel van de MVO-risicochecker.nl. MVO Nederland ontwikkelde de tool speciaal voor Nederlandse ondernemers om snel een inschatting te kunnen maken van de MVO-risico’s met als doel om hier goed op in te kunnen spelen.

Er zijn circa 3.900 internationale MVO-risico’s opgenomen. Het negeren van deze risico’s kan op de lange termijn de reputatie van het bedrijf schaden of een negatieve invloed hebben op de bedrijfsvoering. Voor Nederlandse ondernemers die zaken doen met het buitenland is het verstandig om goed voorbereid te werk te gaan.

Zo blijkt India niet het makkelijkste land te zijn om te ondernemen, met 109 meldingen van MVO-risico’s. Vooral kinderarbeid wordt veel genoemd (35 meldingen), maar ook dwangarbeid & mensenhandel (13). En in Brazilië zijn er 82 meldingen van MVO-risico’s. Ook daar is sprake van kinderarbeid (19), dwangarbeid en mensenhandel (10) en afname van biodiversiteit en ontbossing (8).

Ondernemers die willen weten wat de MVO-risico’s zijn voor een land, sector en product, gaan naar mvorisicochecker.nl. Daar kunnen ze binnen 5 minuten een gratis risicoanalyse uitvoeren en ontvangen ze een rapport met tips om er goed mee om te gaan. De MVO-risicochecker is de meest complete tool om inzicht te krijgen in MVO-risico’s. Sinds de lancering zijn er al 3.900 rapporten uitgedraaid door ondernemers.