‘Weleda en Soil & More zijn twee ondernemingen die elkaar prachtig aanvullen’, aldus Hans Nijnens, algemeen directeur Weleda. ‘We hebben beiden als kernactiviteit het bevorderen van gezondheid voor mens en milieu. Aan het begin van onze productieketens staan de natuur en de teler. Soil & More biedt beiden – net als Weleda – een grote meerwaarde. Naast compenseren van onze resterende CO2-uitstoot blijven we uiteraard actief zoeken naar innovatieve manieren om deze uitstoot verder tegen te gaan.’

Compost waar je warm van wordt
Het verkrijgen van emissierechten door het beperken van het ontstaan van broeikasgassen is een belangrijke stap in het terugdringen van het klimaatprobleem. Het productieproces van Soil & More is gecertificeerd door TÜV-Nord Cert. Dit is één van de zestien organisaties, die wereldwijd door de Verenigde Naties zijn aangewezen om projecten die CO2-reductie nastreven te certificeren en daaraan emissierechten toe te kennen.

Ruim 17% van het broeikaseffect ontstaat door gebruik van kunstmest. Door het gebruik van biologisch-dynamische compost kan dit percentage worden gereduceerd. De compost zorgt bovendien voor een hoger humusgehalte van de landbouwgrond, waardoor meer CO2 uit de atmosfeer aan de grond wordt gebonden. De compost biedt biologische en gangbare telers over de hele wereld een krachtig instrument om echt klimaatvriendelijke landbouw te bedrijven. Daarnaast stimuleert Soil & More locale economieën en werkgelegenheid met haar composteringsprojecten.

Klimaatneutrale Weleda-producten
Klimaatverbetering is in toenemende mate een koopargument voor consumenten. Weleda is de eerste onderneming op de Nederlandse markt met (door TÜV-Nord gecertificeerde) klimaatneutrale lichaamsverzorgingsproducten. Alle emissies in de keten van grondstof tot product worden op dit moment berekend (z.g. Full Product Cycle Assessments) en zullen worden gecompenseerd met emissierechten die daadwerkelijk bijdragen aan een gezonde aarde.

Missie Weleda
De missie van Weleda is bijdragen aan de gezondheid van mensen en aan een gezonde aarde door het produceren en verhandelen van natuurzuivere mens- en diervriendelijke geneesmiddelen en lichaamsverzorgingsproducten. Daarom gebruikt Weleda 100% natuurlijke ingrediënten, zo veel mogelijk van biologische- of biologisch-dynamische kwaliteit. In deze landbouw wordt de aarde zorgvuldig gevoed en verzorgt. Dat zie je terug in de vruchtbare aarde, in de hoge voedingswaarde van de planten én uiteindelijk in de optimaal voedende, verzorgende en heilzame producten van Weleda. Onze puur plantaardige grondstoffen worden over de hele wereld geteeld, bij voorkeur in duurzame partnerschappen.

Missie Soil & More
De missie van Soil & More is de strijd aan te binden met grote problemen in de wereld, zoals de klimaatverandering, de toenemende verslechtering van de kwaliteit van de bodem (steeds meer bodemonvruchtbaarheid), het grote verbruik van water en de enorme hoeveelheden afval. Daarom zet Soil & More zich in om door middel van composteringsinstallaties niet alleen CO2-uitstoot te verminderen, maar ook de plaatselijke economie te stimuleren, werkgelegenheid te creëren, de balans in het eco-systeem te herstellen, het waterbergende vermogen van de grond te verbeteren, het gebruik van chemische kunstmest te vermijden en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren of weer te herstellen.