In zijn boek The age of responsibility, CSR 2.0 and the new DNA of business stelt MVO-goeroe Wayne Visser onomwonden dat MVO op macro-niveau mislukt is. De impact van MVO op de maatschappij en het milieu is onvoldoende gebleken om de heersende negatieve trends om te buigen. Dat komt volgens Visser doordat MVO heden ten dage nog te veel een incrementeel en oneconomisch randfenomeen is. Visser pleit voor systemische MVO. Wanneer MVO niet langer een schaamlapje is voor bedrijven maar zich in de meest letterlijke en volledige betekenis van het begrip manifesteert, ontpopt de MVO-manager zich van figurant tot hoofdrolspeler. Een kleinschalig onderzoek onder de leden van Business & Society Belgium schetst verleden, heden en toekomst van deze voor bedrijf en maatschappij steeds crucialere functie.

Lees hier het volledige artikel.