Rutte zet zich af tegen het sombere consuminderen-denken. “Groen staat tegenwoordig gelijk aan: betalen, betalen en betalen, zonder dat het tot resultaten leidt. Wat is het nut van het verhogen van de dieselaccijns in Nederland als de komende jaren een miljard Aziaten een auto gaat kopen? We moeten ophouden met deze zelfkastijding en zoeken naar andere energiebronnen. Als het ons lukt een betaalbare elektrische auto te ontwikkelen worden we niet afhankelijk van schurkenstaten, kunnen we gewoon van onze vrijheid blijven genieten in onze auto, maar hebben we ook een ijzersterk exportproduct in handen.”

Juist nu de economie een opdoffer krijgt is het noodzakelijk de economie te moderniseren en innovatie centraal te stellen. Op lage lonen kunnen wij de concurrentie niet verslaan, wel op het bedenken van slimme producten. Met nieuwe energietoepassingen behouden wij onze vrijheid, een betaalbare energierekening en onze welvaart, aldus Rutte. De overheid heeft drie hoofdtaken bij het streven naar een innovatieve economie: regels weghalen voor ondernemers; onderwijs en onderzoek op een hoger plan brengen en beter laten samenwerken met bedrijfsleven; nieuwe ideeën stimuleren door garantstelling voor risicovolle innovaties.

In het pamflet breekt Rutte een lans voor onder meer de volgende uitgangspunten:
. Nederland is nu afhankelijk van olie, gas en steenkool. Die brandstoffen zijn eindig, we moeten toe naar nieuwe energievormen. Kernenergie hoort daartoe, maar ook nieuwere toepassingen als osmose (waar zoet en zout water elkaar raken), getijden-energie etc.
. Economische ontwikkeling en groen gaan uitstekend samen.
. Meer innovatie betekent het bedrijfsleven en de universiteit nauwer laten samenwerken. De huidige krampachtige scheiding moet worden opgeheven.
. Nieuwe ideeën komen vooral van kleinere bedrijven, de Willie Wortels van ons land. Innovatiebeleid moet vooral gericht zijn op het midden- en kleinbedrijf.
. De circa 150 milieusubsidies werken contra-productief. Afschaffen en beperken tot 3 regelingen: de staat als eerste klant om nieuwe producten levensvatbaar te maken; bekostigen van onderzoek; garantstelling bij innovaties met een hoog risico.
. Afbouwen van gebruik schadelijke 1e generatie biobrandstoffen, investeren in 2e generatie biobrandstoffen.
. Geen burgertje pesten via belastingverhogingen, maar schonere producten afdwingen. Introductie benchmark-systeem voor grote industrie als het gaat om uitstoot. Producteisen voor consumentenproducten (televisies, koelkasten etc.) en die jaarlijks aanscherpen.
. Ontwikkelingssamenwerking meer dan nu inzetten voor klimaatbeleid. In Indonesië worden bijvoorbeeld enorme stukken regenwoud vernietigd (verbrand) voor de productie van 1e generatie biobrandstoffen. Ontwikkelingsgeld kan beter worden ingezet om dit te voorkomen dan het steunen van dubieuze regimes.

De Groen Rechtse agenda bevat meer onderwerpen dan een betaalbare energierekening en het dreigend tekort aan fossiele brandstoffen. Het gaat ook over klimaat, water en natuur. Bovenal is Groen Rechts een nieuwe manier van denken over economie en onze leefomgeving: positief, nuchter en met geloof in nieuwe oplossingen en de vooruitgang.