De provincie Noord-Holland presenteert haar Voortgangsrapportage Circulaire Economie 2019. Wat is er al bereikt en waar liggen nog kansen? Gedeputeerde Zita Pels ziet dat de coranarisis het belang zien van een circulaire economie.

In de afgelopen drie jaar deden al 69 bedrijven mee met onze Go!-NH accelerators. In een programma van 3 maanden kregen zij de mogelijkheid hun idee of bedrijf op het gebied van duurzaamheid klaar te stomen voor de markt. Ook sloten 40 bedrijven aan bij een van de zogenoemde Cirko Tracks die voor het eerst het daglicht zagen. In 3 dagen werden die bedrijven op weg geholpen naar een circulaire bedrijfsvoering. Het Zeewierlab in Petten bleek vorig jaar een aanjager van meer initiatieven rondom de productie en toepassing van deze nieuwe en hernieuwbare grondstof.

Deze voorbeelden zijn slechts een fractie van alles wat tot nu toe bereikt is met het Ontwikkelingsperspectief en de Actieagenda circulaire economie, die in 2017 werden vastgesteld. De nieuwe voortgangsrapportage 2019 geeft een volledig overzicht van de resultaten tot nu toe. Ook kijkt de voortgangsrapportage aan de hand van de successen en leermomenten voorzichtig vooruit op de nieuwe Actieagenda 2021-2023.

Uitdagingen en kansen

Gedeputeerde Circulaire economie Zita Pels: “We werken als provincie ruim 3 jaar aan de transitie naar een circulaire economie. Inmiddels kun je al goed zien wat de waarde van onze activiteiten op het gebied van circulaire economie is, maar ook waar de uitdagingen en kansen liggen. Het is een relatief nieuw en daarmee ook snel veranderend landschap. Om onze circulaire ambities te halen en koploper te zijn op het gebied van circulaire economie, is de samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, onze partners en kennisinstelling essentieel.”

In de komende maanden wordt de nieuwe Actieagenda 2021-2023 geschreven. In deze agenda wordt meer focus aangebracht door te kijken naar waar de meerwaarde van de provincie ligt in de transitie naar een circulaire economie. Ook wordt goed gekeken welke samenwerkingen aangegaan kunnen worden om een zo groot mogelijke impact te creëren. “Na 3 jaar blijkt dat er nog veel kansen liggen bij een van de belangrijkste thema’s van circulaire economie: het vormen van (grondstof)ketens. Ook is nog altijd te zien dat wet- en regelgeving aangepast moet worden voor deze transitie, die zich in een snel tempo ontwikkelt. Hier kunnen wij bedrijven bij helpen door ze aan de juiste instanties te koppelen en indien nodig te bemiddelen.”

Coronacrisis

Het nieuwe Coronavirus heeft een enorme invloed op onze economie en een grote impact op de ondernemers in Noord-Holland. Zita Pels: “De huidige situatie zorgt bij veel ondernemers voor onduidelijkheid en grote onzekerheid. Tegelijk laat deze crisis het belang zien van een circulaire economie. Door de kringlopen te verkorten en te sluiten kunnen we lokale ondernemers steunen, de leveringszekerheid vergroten en minder grondstoffen gaan gebruiken. Meer dan ooit is het tijd om onze lokale kracht te versterken en daarbij samenwerking in onze economie centraal te stellen.