Biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Het aantal insecten, planten en dieren neemt snel af. Voorstel van Frankrijk is nu om een technische commissie voor biodiversiteit op te richten. Wereldwijd worden belanghebbenden gevraagd of zij meerwaarde zien in de oprichting hiervan. NEN consulteert hiervoor belanghebbenden in Nederland.

De technische commissie (TC) wil een gemeenschappelijke taal ontwikkelen op het gebied van biodiversiteit. Gedacht wordt aan een richtlijn waarmee een organisatie zijn impact op biodiversiteit kan vaststellen en gepaste actie kan bepalen. Een andere richtlijn gaat over biodiversiteitsonderwerpen als ‘ecological engineering’ en ‘Nature-based Solutions’. Ook worden cases gebundeld en richtlijnen ontwikkeld voor dataverzameling en uitwisseling.

Wereldwijd geaccepteerde benadering

De normen ondersteunen een holistische en wereldwijd geaccepteerde benadering van biodiversiteit. Tegelijkertijd is er aandacht voor lokale verschillen zodat voor elk territorium gepast actie kan worden ondernomen. Test- en meetmethoden voor de ecologische kwaliteit van bijvoorbeeld water lucht of bodem vallen buiten deze TC.

Sustainable Development Goals

Dit voorstel ondersteunt de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, en dan met name die over klimaatacties (SDG 13), leven onder water (SDG 14) en leven op het land (SDG 15).

Consultatie Nederlandse belanghebbenden

Het voorstel kan worden opgevraagd via mm@nen.nl. Nederlandse belanghebbenden kunnen voor 10 mei 2020 hun reactie geven via het online formulier. Hierin kan worden aangegeven of er steun is voor het oprichten van een TC, maar ook of er opmerkingen zijn met betrekking tot de scope van de voorgestelde TC.