Duurzaamheid is al jaren een belangrijk thema voor de Nederlandse datacenter sector. Om de kansen te benutten op het gebied van ‘Green IT’ is verdere samenwerking binnen de gehele IT sector van belang. Dit constateren de Dutch Datacenter Association (DDA), Green IT Amsterdam en Nederland ICT naar aanleiding van  het Dutch Datacenter Report on Green IT 2015. Deze publicatie is op 24 november gepresenteerd tijdens het ‘Green IT Leaders Live 2015 Event’ op het hoofdkantoor van Dell in Amsterdam. Van 17 tot en met 26 November organiseert Green IT Amsterdam de Green IT Week 2015.

Koploper

De laatste 25 jaar hebben we door het ontstaan van het internet grote veranderingen gezien. We zijn als samenleving in toenemende mate afhankelijker van “onlinediensten” die gebruik maken van de digitale infrastructuur. Datacenters vormen samen met internet-exchanges, telecom-operators, hosting en internetservice-providers deze digitale infrastructuur.

Voor de datacenter sector is energie-efficiëntie van strategisch belang voor de concurrentiepositie, nationaal en internationaal. Datacenters nemen daarmee ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om efficiënt met energie om te gaan en te verduurzamen. Duurzaamheid en een gezonde business-case gaan veelal hand in hand. Als koploper in Europa, als onderdeel van de Digital Gateway to Europe, laat de Nederlandse datacenter sector al jaren een continue verbetering van de energie-prestaties zien.

Anwar Osseyran, initiatiefnemer en voorzitter van Green IT Amsterdam: “We zijn trots op de ontwikkeling die de sector in het 5-jarig bestaan van Green IT Amsterdam heeft doorgemaakt en hopen in de komende tijd nog meer bijdrage te kunnen leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot en de groei van de groene economie in Nederland.”

Inspireren

“Focus op een verdere verbetering van de energie-efficiëntie blijft voor de datacentersector van groot belang. Maar we zien de focus de komende jaren steeds meer verschuiven naar de gehele keten. Die ketenbenadering op het gebied van Green IT betekent onder andere ook aandacht voor groene software en de rol van cloud diensten. Constructieve samenwerking tussen datacenters, hardware fabrikanten, cloud partijen en eindklanten”, stelt Stijn Grove, directeur van de Dutch Datacenter Association. “Met het Dutch Datacenter Report on Green IT 2015 willen we de gehele ICT-sector inspireren tot het zetten van nieuwe, gezamenlijke stappen naar verdere verduurzaming.”

Het Dutch Datacenter Report on Green IT 2015 biedt inzicht in de ontwikkelingen van Green IT in datacenters, de vele initiatieven die spelen en het kader waarin dit alles plaatsvindt. Deze publicatie is in de eerste plaats bedoeld voor de datacenter-sector maar geeft ook de diverse stakeholders een goed overzicht van de positieve ontwikkelingen in de sector.

Het rapport is hier te downloaden: http://greenitamsterdam.nl/news/613-dutch-datacenter-report-on-green-it