Opvallend is ook dat – in tegenstelling tot de vorige scholenbouwprijseditie (2006) – het merendeel van de aanmeldingen van buiten de grote steden komt. Bovendien is bijzonder dat bijna de helft van de nieuwe scholen deel uitmaakt van een Brede School.

Goede gebouwen
De Scholenbouwprijs wordt iedere twee jaar uitgeschreven door het Ministerie van OCW om opdrachtgevers te stimuleren goede schoolgebouwen te realiseren. Scholen konden zich aanmelden via www.scholenbouwprijs.nl wanneer zij tussen 1 juli 2006 en 1 september 2008 nieuwbouw, vernieuwbouw of renovatie hebben gepleegd boven een bedrag van 500.000 euro.

Op dezelfde website kunnen zij hun project uitgebreid presenteren zodat de jury op basis daarvan een eerste selectie kan maken. Organisator ICSadviseurs heeft de aanmeldingen onderworpen aan een eerste analyse. Van de 139 aangemelde projecten zijn er 86 binnen het primair onderwijs, 46 binnen het voortgezet onderwijs en 7 binnen het speciaal onderwijs. In bijna 90% van de gevallen betreft het nieuwbouwprojecten.

Publieksprijs
De jury, met onder andere voormalig VROM-minister Sybilla Dekker, tv-presentatrice Dieuwertje Blok en Rijksbouwmeester Allard Jolles, brengt eerst het aantal aanmeldingen terug tot acht. Uiteindelijk worden dan de prijzen voor het primair- en voortgezet onderwijs bepaald.