Amsterdam Logistic Cityhub en VolkerWessels Bouwmaterieel hebben een overeenkomst gesloten waarmee laatstgenoemde de primeur heeft de allereerste gebruiker te zijn. VolkerWessels Bouwmaterieel gaat in totaal ruim 14.000 m2 innemen in Amsterdam Logistic Cityhub. Daarbij maakt het gebruik van de hal, opslagruimte gevaarlijke stoffen, kantoorruimte, parkeerplaatsen en de kadefaciliteiten.

Meebouwen aan de toekomst van emissievrij transport

“Wij geloven in een toekomst waarin vervoer richting de bouwplaatsen efficiënter en zonder emissie kan. Ook Amsterdam wil af van CO2- en NOx-uitstoot, evenals andere steden.”, aldus Ron Frazer van VolkerWessels Bouwmaterieel. “Daarom werken we in Amsterdam ook al geruime tijd met een BouwHub aan de rand van de stad. Een BouwHub die zelfs nog vele malen efficiënter wordt als Amsterdam Logistic Cityhub straks volledig operationeel is.”

BouwHub ontlast stad & bewoners

De BouwHub is onderdeel van een integraal logistiek concept, waarmee ook de veiligheid en leefbaarheid verbetert. Immers, minder mobiliteitsbewegingen in en naar de stad, minder CO2 en NOx-uitstoot, een hogere omgevingstevredenheid en minder afval en verspilling van materialen. Amsterdam Logistic Cityhub en VolkerWessels zetten hiermee een grote stap om de ambitie van Amsterdam – volledig emissievrij transport in 2025 – te helpen verwezenlijken.