De verregaande mondialisering van de economie maakt dat ondernemen meer en meer gelijk staat met internationaler ondernemen. Ondernemingen uit Vlaanderen gaan daarbij steeds meer verre markten verkennen, vaak in ontwikkelingslanden of in nieuwe groeilanden zoals China of Brazilië.

“Onze ondernemingen dienen in deze landen zaken te doen in een context die hen weinig bekend is: een gebrekkig overheidsapparaat, armoede, bijzondere milieuproblemen.Dat stelt hen voor bijzondere uitdagingen om duurzaam te ondernemen. Zo is het respecteren van elementaire sociale rechten vaak een grote uitdaging in landen die kampen met beperkte financiën en een gebrekkig gerechtelijk apparaat, terwijl internationaal georganiseerde ngo’s nauwlettend toekijken. En hoe moeten bedrijven omgaan met corruptie die in een aantal van deze landen algemeen verspreid is?”, aldus Philippe Muyters, gedelegeerd bestuurder Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen, en Jan Van den Bergh, voorzitter Kauri.

Naast een algemene inleiding over duurzaam internationaal ondernemen, geeft de brochure een reeks tips over hoe de ondernemer dit in de praktijk kan aanpakken. Daarnaast behandelt de gids 11 belangrijke thema’s: mensenrechten, arbeid, inheemse volken, aids en andere ziekten, afval, klimaatverandering, biodiversiteit, rampen, armoedebestrijding, kennisoverdracht en corruptiebestrijding.

Voka en Kauri krijgen steeds meer vragen van ondernemingen rond duurzaam ondernemen in ontwikkelingslanden. Veel bedrijven zijn immers op zoek naar manieren waarop ze én internationaal én duurzaam kunnen werken. Vandaar namen Voka en Kauri samen het initiatief om dit Kompas uit te werken. In het voorjaar van 2006 worden in heel Vlaanderen workshops georganiseerd bij de Voka – Kamers van Koophandel om de inhoud van de gids te bespreken met Vlaamse ondernemers die ook activiteiten hebben in het buitenland.