Vlaamse bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, mogen vanaf dit najaar rekenen op uitgesproken begeleiding via Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Om hun doelstellingen op vlak van duurzaamheid te kunnen waarmaken, vinden ze in het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en Plato Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen twee nieuwe Voka-trajecten op maat.

De aandacht van de bedrijfswereld voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zetten werkgeversorganisatie Voka en MVO-Vlaanderen op vrijdag 5 oktober in de verf met de Dag Duurzaam Ondernemen. In het Vlaams Parlement kunnen bedrijven dan in het bijzijn van Vlaams minister van Sociale Economie Philippe Muyters een namiddag inspiratie opdoen, met onder andere een panelgesprek met ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven en uiteenlopende workshops over tools die bijdragen aan het duurzaam runnen van een onderneming.

‘Meer dan ooit zijn bedrijven zich bewust van het belang om te ondernemen met respect voor zowel het milieu, hun personeel als hun omgeving. Niet alleen dragen inspanningen in die zin bij aan de goede reputatie. Het is ook een zaak van tegemoetkomen aan regelgeving en waken over de veiligheid en competitiviteit, als opstap naar een betere productiviteit. Ook in hun uitdaging om nieuw talent binnen te halen, is een duurzame aanpak nagenoeg een vereiste voor hen. In haar keuze voor een werkgever, laat de jonge generatie zich nu eenmaal nadrukkelijk leiden door overeenkomstige waarden’, stelt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. ‘Duurzaam en succesvol ondernemen gaan dus duidelijk hand in hand. Zowel vandaag als morgen is dit ook essentieel voor het creëren van welvaart.’

Vandaag volgen al vele bedrijven uit de Antwerpse regio en het Waasland nauwgezet de impact van hun activiteiten op. Om bedrijven nog nadrukkelijker te helpen bij het inbedden van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun strategie en activiteiten, biedt de Antwerps-Wase Kamer hen twee nieuwe trajecten. De Antwerps-Wase editie van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen start in de loop van november op, volgend voorjaar volgt Plato Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Verenigde Naties als leidraad

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen leent zich voor alle bedrijven, van de eenmanszaak tot de multinational. ‘Deelnemers worden eerst doorgelicht, waardoor ze een goed beeld krijgen van een aantal mogelijke verbeterpunten in hun milieu- en duurzaamheidsbeleid. Vervolgens werken ze gedurende een jaar uiteenlopende actiepunten uit die inspelen op de 17 zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Die zijn vastgelegd door de Verenigde Naties, met het oog op een duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030’, licht projectcoördinator Florence Verschueren toe. ‘Na een jaar leggen de deelnemers hun realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen. Na een positieve evaluatie ontvangen ze dan het charter tijdens een mooie uitreiking.’

Bedrijven die in drie opeenvolgende jaren in elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een actie hebben uitgevoerd, ontvangen zelfs een bijkomend certificaat van de Verenigde Naties. Dat geeft het Voka Charter Duurzaam Ondernemen ook internationaal gezien gewicht.

‘Specifiek gericht naar de kmo’s, nemen we vanaf volgend voorjaar ook een groep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op in ons Plato-aanbod’, stipt Florence Verschueren nog aan. ‘In deze formule brengen we 15 ondernemers en duurzaamheidsmanagers maandelijks samen om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarbij mogen ze rekenen op coaching door enkele peters of meters. Op die manier biedt dit lerend netwerk hen een ideaal klankbord voor hun vragen. Door een Plato-groep specifiek toe te spitsen op maatschappelijk verantwoord ondernemen, geven we bedrijven een passend platform om hun beleid ter zake te ontwikkelen en verder uit te bouwen.’