Vanaf januari 2023 gebruiken alle dieselvoertuigen voor grondafhandeling op het luchthavenplatform van Amsterdam Airport Schiphol Neste MY Renewable Diesel™, ook bekend als “HVO100” omdat het is geproduceerd uit 100% hernieuwbare grondstoffen.

Er zijn ongeveer 1.900 dieselvoertuigen voor grondafhandeling op de luchthaven Schiphol. Het materieel is van zeer uiteenlopende aard – van standaard auto’s, bestelwagens, pushback-trekkers en vrachtwagens tot meer gespecialiseerd equipment als transportbandladers, pallet- of containerladers, cateringliften, vliegtuigbrandstofdispensers, passagierstrappen en generatoren.

KLM Equipment Services (KES) is de brandstofleverancier voor alle voertuigen op Schiphol met een tankstation op de luchthaven en drie brandstofwagens die zeven dagen per week rijden. Neste MY Renewable Diesel wordt aan KES geleverd via Neste’s distributeur EG Group.

“Momenteel werkt 40% van de gemotoriseerde apparatuur op de luchthaven op elektriciteit. En dat aantal zal de komende jaren toenemen. Voor een aantal gespecialiseerde zware voertuigen is het echter een technische uitdaging om een batterij te ontwikkelen met voldoende capaciteit die ook snel genoeg kan worden opgeladen. Het gebruik van Neste MY Renewable Diesel is daarom een goede tussenoplossing”, zegt Paul Feldbrugge, verantwoordelijk voor het Zero Emission Programma binnen KES.

“We zijn blij dat de samenwerking met KLM Equipment Services is uitgebreid. Dit is een belangrijke stap voor de EG Group en haar strategie voor de toekomst. KLM KES is al een bestaande klant van EG Group op het gebied van smeermiddelen. Deze samenwerking wordt nu verder uitgebreid met Neste MY Renewable Diesel. We zijn erg blij met de keuze van KLM KES om hernieuwbare diesel te gebruiken als oplossing voor op het luchthavenplatform en dat EG Group hieraan kan bijdragen”, zegt Rob Wemekamp B2B Sales Manager, EG Group.

“Dit is een belangrijke stap op weg naar grondoperaties met zero-emission in 2030. De voertuigen waarvoor momenteel geen elektrische of waterstofalternatieven beschikbaar zijn, kunnen op HVO100 rijden. Iedereen aan airside maakt er gebruik van, waaronder Aviapartner, dnata, Menzies, Swissport, KLM Ground Services en Viggo. Daar zijn we blij om. Het is ook belangrijk dat we het aantal elektrische voertuigen op Schiphol blijven uitbreiden. We gaan ook het aantal oplaadpunten aanzienlijk uitbreiden” zegt Denise Pronk, verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Royal Schiphol Group.

“Nu KLM Equipment Services onze Neste MY Renewable Diesel gaat gebruiken voor alle dieselvoertuigen voor de grondafhandeling op de luchthaven, neemt onze bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Schiphol aanzienlijk toe. Met Neste MY Renewable Diesel kan de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%* worden verminderd wanneer de uitstoot gedurende de levenscyclus van deze brandstof wordt vergeleken met fossiele diesel. Bedrijven kunnen hun klimaatuitstoot in een oogwenk verminderen door alleen over te stappen op Neste MY Renewable Diesel”, aldus Peter Zonneveld, Vice President Sales, Renewable Road Transportation bij Neste. “Nu onze productiecapaciteit voor hernieuwbare energie stijgt tot 5,5 miljoen ton tegen eind 2023 en verder tot 6,8 miljoen ton tegen eind 2026, zijn we goed uitgerust om onze klanten over de hele wereld te helpen de overstap te maken naar duurzamere oplossingen,” gaat Peter Zonneveld verder.

Neste MY Renewable Diesel™ is gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen. Het is een “drop-in”-brandstof, wat betekent dat het direct kan worden gebruikt zonder aanpassingen aan de bestaande voertuigen, de energiesystemen of de brandstofdistributie infrastructuur.

Schiphol is een van de luchthavens in Europa waar Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ (SAF) beschikbaar is, een duurzamer alternatief voor fossiele vliegtuigbrandstof. Neste MY SAF reduceert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 80%** over de levenscyclus van de brandstof in vergelijking met het gebruiken van fossiele vliegtuigbrandstof.

*) Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies is berekend gebaseerd op de EU Renewable Energy Directive II (2018/2001/EU).

**) Bij gebruik in pure vorm (d.w.z. ongemengd) en berekend met beproefde levenscyclus methodologieën (LCA), zoals de CORSIA-methodologie