Pronks motivering dat de strengere normen een consequentie zijn van het rapport Oosting is niet terecht. De ramp in Enschede is een gevolg geweest van fouten van het betreffende bedrijf en van falend overheidstoezicht, en heeft helemaal niets te maken met onvoldoende normstelling. Veiligheidsbeleid is geen kwestie van nog strengere normen, maar van deskundige en consequente handhaving door de overheid. Daar doet de minister te weinig aan, zegt VNO-NCW.

VNO-NCW vindt dat minister Pronk een te somber beeld schetst van de ontwikkeling van het milieubeleid. Hij doet geen recht aan de goede milieuresultaten die tot nu toe zijn bereikt binnen het bedrijfsleven. In tegenstelling tot eerdere nationale milieuplannen en de regeringsnota Milieu en Economie geeft het NMP4 een opvallend somber beeld van de ontwikkeling van de milieusituatie. Van op zichzelf positieve verschijnselen zoals internationalisering en technologische ontwikkeling wordt veelal alleen de negatieve kant belicht. Terwijl technologie vaak de oplossing biedt voor milieuvraagstukken.

Pronks voorgangers en zijn ministerie toonden tot nu toe veel waardering voor het succesvolle convenantenbeleid met het bedrijfsleven, en de eigen verantwoordelijkheid die bedrijven hebben getoond. Dat beeld is van de ene op de andere dag negatief geworden. De minister noemt deze bindende afspraken niet altijd succesvol. Over de meer dan honderd goed lopende convenanten met het industriële bedrijfsleven geen woord. Maandag heeft minister Pronk met het bedrijfsleven overigens nog een convenant over bodemsanering gesloten.