De jury, onder voorzitterschap van PvdA’er Jeltje van Nieuwenhoven, let bij de inzendingen vooral op originaliteit, effectiviteit en creativiteit. De uitreiking van de Diversity Award vindt plaats tijdens het VNO-NCW-jaarcongres op 31 oktober.
Kandidaten die voor de prijs in aanmerking willen komen, kunnen uiterlijk tot 15 september worden aangemeld bij Guusje Dolsma van VNO-NCW, telefoon: 070-3490 230,
e-mail: dolsma@vno-ncw.nl