In december 2000 stelde de SER al in zijn unanieme advies ‘De winst van waarden’, dat het samen laten gaan van ambities op economisch, sociaal en milieuterrein op vrijwillige basis onderdeel is van de kernactiviteiten van ondernemingen. Maatschappelijk ondernemen is dus een kwestie van maatwerk en moet niet als vreemde eend in de bijt door de samenleving aan ondernemingen worden opgelegd, aldus VNO-NCW.

Het Europese Bedrijfsleven heeft in samenwerking met de Commissie een Europese ‘Alliantie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ opgericht. Deze staat open voor alle ondernemingen die serieus werk willen maken van MVO.

De alliantie richt zich op het verhogen van het bewustzijn en de kennis betreffende MVO;
de totstandbrenging van open samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen op terreinen als duurzame innovatie, employability, dialoog met stakeholders en rol van MKB-bedrijven; en het bevorderen van een gunstig klimaat voor de verdere ontwikkeling van MVO. Betrokkenheid, wederzijds vertrouwen en dialoog zijn van essentieel belang voor het succes bij het realiseren van deze doelstellingen, aldus de alliantie.