VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daarnaast moeite met de rol voor de overheid in het reguleren van MVO. Het gebruik van dwingende regelgeving werkt juist contraproductief. Bedrijven die tot nu toe stappen hebben ondernomen om MVO in hun bedrijfsvoering te integreren zullen hun proactieve houding mogelijk veranderen.

Ook is het zeer teleurstellend dat Howitt het Europese bedrijfsleven de schuld geeft van de huidige economische crisis en de negatieve gevolgen voor de maatschappij daarvan. VNO-NCW en KMB-Nederland zijn het dan ook niet eens met de opmerking dat het bedrijfsleven moet bijdragen aan het verzachten van de sociale effecten van de crisis.

Ook de opvatting van Howitt dat de Europese Commissie met een voorstel zou moeten komen over non-financiële verantwoording in jaarverslagen. Als dergelijke regels worden ingevoerd, dan zouden zij in ieder geval ruimte moeten laten aan bedrijven om te rapporteren op een manier die past bij de specifieke situatie van het bedrijf. Het invoeren van rapportageverplichtingen over onderwerpen die irrelevant zijn voor bedrijven, levert onnodige lastendruk op.

Daarnaast zou in het verslag ook aandacht moeten komen voor de positieve effecten van sub-contracting. Zo wordt in het verslag niet genoemd dat het inhuren van onderaannemers voordelen oplevert waar de gehele economie in het algemeen van profiteert. Vanwege deze voordelen is het aansprakelijk stellen van bedrijven voor overtredingen begaan door onderaannemingen of leveranciers onacceptabel. Sommige bedrijven hebben duizenden onderaannemers of leveranciers en het is voor bedrijven onmogelijk om te controleren of alle deelnemers in de productieketen zich aan de regels houden.