Schraven zei het “bijzonder jammer” te vinden dat de analyse die het kabinet eerder dit jaar heeft gemaakt nog niet is uitgewerkt in “nieuw beleid en concrete actiemaatregelen”. Structureel gebrek aan aandacht voor de ontwikkeling van de private sector is volgens VNO-NCW “een van de grootste manco’s van het huidige beleid”.

De VNO-NCW-voorzitter pleitte verder voor een betere controle op de doelmatigheid van de Nederlandse ontwikkelingshulp (jaarlijks 8,2 miljard gulden). Bij de resultaten van het ontwikkelingsbeleid tot dusverre kunnen volgens Schraven vraagtekens worden geplaatst.