Duurzaam inkopen bij de overheid komt twee jaar na de invoering nog steeds niet van de grond. Ambtenaren kijken nog steeds voornamelijk naar de prijs of ‘verzinnen’ eisen waar ondernemers weinig mee kunnen. Terwijl het best kan, duurzaam aanbesteden zonder dat ondernemers er grijze haren van krijgen. Dat stellen gemeente-inkopers in een artikel in de tablet-editie van Forum. ‘De markt is in duurzaamheid de overheid nogal eens voorbij’, zegt Sandra Poels, Adviseur Duurzaam Inkopen & Aanbesteden in Eindhoven. 

Miljoenenbesparing 
Het doel van twee jaar terug – 5 procent van de aanbestedingssom duurzaam aanbesteden – is nog lang niet bereikt. Bedrijven ondervinden een allegaartje aan eisen. Daarnaast merken ze dat het onderwerp, mede door de crisis, bij een steeds grotere groep overheden geen prioriteit meer is. Maar uit een studie van inkoperorganisatie NEVI blijkt dat alleen al het Rijk miljoenen kan besparen bij de duurzame aanschaf van meubilair en invoeren van Het Nieuwe Werken. 

Werkverschaffing 
Daarnaast wordt duurzaamheid ook gekoppeld aan social return, bedrijven moeten verplicht lokale werklozen aan de slag helpen. Het wordt vaak plichtmatig toegevoegd aan een aanbesteding, zonder dat nagedacht wordt of de eis uitvoerbaar is voor bedrijven. En dat lijdt tot geforceerde werkverschaffing. 

Dialoog 
Toch kan het wel, duurzaam inkopen zonder dat ondernemers er grijze haren van krijgen. Rotterdam, Amersfoort en Eindhoven krijgen het voor elkaar om duurzaam in te kopen en bedrijven niet af te schrikken. Inkopen gebeurt daar vrijwel altijd in dialoog met toeleveranciers. Duurzaam inkopen kan als je luistert naar ondernemers volgens Marcel de Ruiter, manager inkoop van Rotterdam. ‘Je moet gebruik maken van de kennis en ervaring van je leveranciers. Bedrijven moet je de ruimte gunnen om zelf met ideeën en oplossingen te komen.’