Bewuste burgers en bedrijven willen weten wat er in hun voedsel zit, hoe duurzaam producten zijn en hoe ze worden gemaakt. Daar is betere toegang tot productinformatie voor nodig. Ministers en andere vertegenwoordigers uit 50 landen hebben bedrijven vandaag daarom opgeroepen duidelijker te zijn over de totstandkoming van hun producten. Onder leiding van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vindt deze week in Maastricht een conferentie van de Verenigde Naties (VN) over milieu-informatie plaats.

Naast betere productinformatie willen de deelnemers aan de VN-conferentie dat klokkenluiders en milieuactivisten die milieumisstanden melden beter worden beschermd. Ook moeten social media meer worden ingezet om milieu-informatie toegankelijk te maken. Longpatienten hebben bijvoorbeeld baat bij apps voor smartphones waarmee de luchtkwaliteit kan worden gemeten. Zij kunnen daarmee bepalen of ze veilig in een bepaalde omgeving kunnen verblijven of extra medicijnen moeten innemen. De afspraken van de deelnemers aan de VN-conferentie zijn vastgelegd in de Verklaring van Maastricht.

Mansveld: “Mondige en goed geïnformeerde burgers worden door overheden en bedrijven soms als ‘lastig’ ervaren. Ik zie dat anders. Duurzaam en transparant ondernemerschap maakt bedrijven juist sterker. Zij scoren dan beter bij consumenten, producenten en overheden en hoeven niet te vrezen voor ‘naming and shaming’ en schadeclaims.”

In 1998 is het VN-Verdrag van Aarhus gesloten. Dit is een internationaal verdrag over toegang tot milieu-informatie en burgerparticipatie en over toegang tot de rechter over milieuzaken. In Maastricht spreken vertegenwoordigers van 50 landen, milieuorganisaties, bedrijven, landbouworganisaties, universiteiten en internationale organisaties deze week over de uitvoering van het verdrag. Ook werden daar vandaag de Maastricht recommendations on promoting effective public participation in decision-making aangenomen. Dit handboek met aanbevelingen ondersteunt bestuurders bij het betrekken van het publiek bij milieuvraagstukken.

 

Download de tekst van de Verklaring van Maastricht (pdf)