De Vlaamse overheid lanceerde zopas de subsidieoproep ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Hiermee wil ze organisaties aanzetten om mvo op een structurele manier in de organisatie op te nemen. Dit is voor individuele organisaties vaak een hele uitdaging. Daarom is deze oproep gericht naar samenwerkingsverbanden of intermediairen. De nadruk ligt op projecten die een brede impact (kunnen) hebben. Het beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 480.000 euro.

Deze oproep past in het kader van het (mvo-)beleid van de Vlaamse overheid. Het doel is om voor een versnelling te zorgen en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze oproep moet:

  • de drempels verlagen voor individuele organisaties (kmo’s, social profit en andere organisaties) bij het bepalen of opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • zorgen voor duurzame dienstverlening, kennisopbouw en ervaring bij intermediairen rond maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Beoogde projecten

De oproep beoogt een concrete toepassing in kmo’s en organisaties met eventueel begeleiding on-site door gekwalificeerd personeel of dienstverleners. Hierdoor krijgen de bedrijven van de bewuste (sub)sector of waardeketen een hapklaar instrument/plan/aanpak/charter om aan de slag te gaan met hun (gezamenlijke) duurzaamheidsuitdagingen.

Belangrijk hierbij is dat het gaat over een nieuw instrument, product of dienstverlening en niet over de reguliere dienstverlening die al bestaat.

Lerende netwerken, opleidings- en vormingscycli en sensibiliseringscampagnes behoren niet tot de focus van deze oproep.

Ook rol voor intermediairen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid op een structurele manier in de organisatie opnemen is vaak een grote uitdaging voor organisaties. Daarom is er ook een faciliterende rol weggelegd voor intermediairen door:

  • generieke instrumenten en kaders (duurzaamheidsverslaggeving, iso26000, tools voor ketenbeheer, stakeholderidentificatie, SDG’s) te vertalen of te ontwikkelen naar specifieke doelgroepen/sector of
  • samenwerking aan te moedigen om duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan.

De looptijd

De looptijd bedraagt maximum 18 maanden en loopt van 1 december 2016 tot en met 31 mei 2018. Indien de vraag het aanbod overstijgt, zal er op basis van een aantal objectieve selectiecriteria een rangschikking gemaakt worden.

Enkel de kosten die betrekking hebben op de uitvoering van het project en gemaakt zijn binnen de looptijd ervan, komen in aanmerking voor subsidiëring.