VinylPlus, het programma voor duurzame ontwikkeling van de Europese PVC-industrie, heeft vorig jaar een record geregistreerd van 444.468 ton gerecycleerde PVC. De sector is daarmee goed op weg naar de uitdaging van 800.000 ton per jaar in 2020. In België liggen de volumes van gerecycleerde PVC rond 22.000 ton.

De resultaten over 2013 zijn vandaag gepresenteerd tijdens het Vinyl Sustainability Forum 2014 in Rome. De afgevaardigden en sprekers, waaronder internationale, Europese en Italiaanse organisaties, NGO’s, retailers en vertegenwoordigers van de wereldwijde PVC-industrie, werden op de eerste dag welkom geheten door VinylPlus-voorzitter Michael Träger: “We zijn zeer trots dat we kunnen laten zien hoe VinylPlus voortdurend dichter bij zijn doelstellingen komt. De sleutel tot het voortdurend verder ontwikkelen van onze verbintenis is de intensieve samenwerking tussen de verschillende sectoren  binnen de PVC-industrie, de betrokken bedrijven en  landelijke organisaties, alsmede de feitelijke bijdrage van deze belanghebbenden. Het Forum is dit jaar daarom gericht op verhoging van de waarde van partnerschappen en hun bijdrage aan een duurzamere toekomst.” Hij voegde hieraan toe: “Onze toewijding is groot en we zullen ons maximaal blijven inzetten om de PVC-industrie groener te maken en op wereldwijde schaal een duurzamer model voor industriële productie te promoten, door onze aanpak, ervaring en best practices te delen”.

Mevrouw  Rossella Zadro, milieuraadslid voor de gemeente Ferrara, benadrukte als spreekster tijdens het Forum het belang van positieve samenwerking tussen de publieke en private sector op lokaal niveau: “Het is belangrijk dat overheidsinstanties luisteren naar, begrip hebben voor en voortdurend in dialoog zijn met de industrieën in hun regio, zoals VinyLoop®. Zo kunnen ze proactief voorstellen doen voor projecten en initiatieven waarbij iedereen is gebaat, niet in de laatste plaats ook  de burgers”.

In 2013 vormde de EU-wetgeving voor ‘legacy additives’ in recyclaten een grote uitdaging voor de industrie, aangezien deze wetgeving  mogelijk gevolgen heeft voor de hoeveelheid PVC die gerecycleerd kan worden. Deze bezorgdheid geldt overigens niet alleen voor PVC-recycling maar ook voor tal van andere gerecycleerde materialen. VinylPlus heeft zich nadrukkelijk  ingezet om dit probleem bij de relevante overheden onder de aandacht te brengen.

In 2013 registreerde VinylPlus een daling van 81,4 procent in het gebruik van loodstabilisatoren in de 27 EU-landen vergeleken met 2007. Dit is een goede stap in de richting van volledige vervanging eind 2015. In 2014 worden de activiteiten uitgebreid naar de EU-28.
Een belangrijk aspect van het VinylPlus-programma is het voortdurend bewustmaken van de noodzaak van duurzaamheid.

In 2013 zijn de Vrijwillige Verbintenis van VinylPlus, de voortgang en de resultaten regelmatig uitgedragen door actieve deelname aan grote Europese en wereldwijde conferenties, evenementen en exposities, zoals het jaarlijkse forum van de Europese Commissie voor internationale zaken en ontwikkelingssamenwerking, de zg. European Development Days. In november 2013 is VinylPlus toegetreden tot het Green Industry Platform (GIP), een gezamenlijk initiatief van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

Barbara Kreissler, hoofd van de Business Partnerships Group van UNIDO, zei in haar toespraak in Rome “UNIDO is zeer verheugd  een industrieel partnerschap als VinylPlus in het Green Industry Platform te verwelkomen. De recente ontwikkelingen bewijzen hoe de private sector het voortouw kan nemen op de weg naar duurzame ontwikkeling en bij de implementatie van  een nieuw, meer duurzaam industrieel ontwikkelingsmodel. Dit partnerschapsmodel is niet enkel relevant in de Europese context maar ook voor ontwikkelende en transitie economieën die hun reis naar een duurzame economie pas beginnen.”