In 2013 zijn 40 in Nederland beursgenoteerde ondernemingen door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) geanalyseerd op hun openbaar gerapporteerde beleid en prestaties op het gebied van verantwoord ketenbeheer. Relevantie van en aandacht voor verantwoord ketenbeheer blijft groeien. De jury nomineerde voor de Verantwoord Ketenbeheer Award 2013: DSM, Heineken, Philips, Reed Elsevier en Royal BAM Group. 

De VBDO heeft onderzocht hoe 40 Nederlandse, beursgenoteerde ondernemingen hun productieketens trachten te verduurzamen en welke vorderingen daarbij gemaakt worden. De winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 9 december op een event te Amstelveen.

Tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst delen enkele key note sprekers hun ervaringen met verantwoord ketenbeheer en de business case benadering. Naast de prijsuitreiking wordt er ingegaan op de uitdagingen en best practices om verantwoord ketenbeheer binnen bedrijven naar een hoger niveau te tillen en om samenwerking in de keten te bevorderen. Het plenaire programma wordt afgewisseld met een interactief gedeelte waarbij deelnemers met elkaar in gesprek gaan. Tenslotte zal de VBDO u ook een update geven van het proces ter herziening van de Verantwoord Ketenbeheer Benchmark.

Aanleiding onderzoek naar Verantwoord Ketenbeheer door beursgenoteerde bedrijven

Schaarste aan grondstoffen legt druk op duurzame winning en gebruik. Het achterhalen van de uit milieu- en kosten oogpunt meest optimale besparingsmogelijkheden vereist analyse van ketens. Sociale aspecten binnen ketens blijven alertheid vragen. Voor zakelijke en duurzame verbeteringen is samenwerking binnen en tussen ketens meer en meer noodzakelijk. 

Over de Jury van de VBDO Ketenbeheer Award 2013

De jury is benoemd door het bestuur van de VBDO. De jury werkt onafhankelijk van het bestuur van de VBDO. Zij bestaat uit de volgende leden, die op persoonlijke titel zitting hebben: 
• Jan van der Kolk, zelfstandig adviseur (voorzitter)
• Herman Mulder, onafhankelijk adviseur
• Willem Lageweg, directeur MVO Nederland
• Jan Roodenburg, Vice President EMEA ESSN Supply Chain Hewlett-Packard
• Jack van Ham, oud voorzitter Raad van bestuur ICCO

De Ketenbeheer Award bestaat uit een sculptuur voor de winnaar en een certificaat voor de winnaar, de bijzondere vermeldingen en de genomineerden.