Volkert Engelsman, algemeen directeur van Eosta, is mede-ondertekenaar van een brief van een invloedrijke denktank aan de informateur. In de brief, een initiatief van o.a. MVO Nederland, wordt gepleit voor de wettelijke implementatie van een maatschappelijke zorgplicht voor bedrijven, specifiek hun bestuurders en commissarissen.

Engelsman ondertekende een brief opgesteld door Maria van der Heijden (MVO Nederland), hoogleraar Jaap Winter, auteur Jeroen Smit, en econome Jolande Sap aan de informateur, waarin wordt gepleit voor een maatschappelijke zorgplicht van ondernemingen.

Het Beginsel van Zorg is al jaren één van de vier basisprincipes van de biologische landbouw, zoals beschreven door de internationale biologische koepelorganisatie IFOAM. Eosta ziet het wettelijk vastleggen van een zorgplicht voor bedrijven dan ook als een logische stap en een nieuwe bevestiging van de biologische landbouw als internationale koploper in duurzaam ondernemerschap.

Opsteller Jeroen Smit schreef onlangs een uitgebreid opiniestuk in NRC over dit onderwerp. Daarin zei hij onder meer: “Het is de hoogste tijd om in de wet vast te leggen dat de ceo een wereldverbeteraar moet zijn. Niemand kan succesvol zijn in een wereld die faalt.”

Volkert Engelsman geeft een korte toelichting: “De Coronacrisis roept wezenlijke vragen op: hoe geven we een leefbare wereld door aan onze kinderen en kleinkinderen? Zolang bedrijven worden gedreven door een achterhaalde winstdefinitie, gaat dit niet lukken. In het nieuwe normaal hebben we ondernemingen nodig die bijdragen aan oplossingen voor problemen, in plaats van ze te veroorzaken. Daarom dringen we erop aan in de wet vast te leggen dat bestuurders en commissarissen hierover verantwoording moeten afleggen in het jaarverslag.”

Een voorstel voor de wetswijziging, gemaakt door hoogleraar Corporate Governance Jaap Winter en gedragen door 25 hoogleraren Ondernemingsrecht, ligt al enige tijd klaar en is online in te zien.