In Het Financieele Dagblad heeft Marjolein Demmers (directeur De Groene Zaak) een opinie-artikel gepubliceerd over het belastingstelsel. Hierin pleit zij voor een belastingverschuiving waarbij de arbeidslasten omlaag gaan en de belastingdruk op grondstoffen toeneemt, dit jaagt namelijk de duurzame economie aan en is een stimulans voor slimme businessmodellen, die op basis van nieuwe technologie de vermijding van grondstofverlies en energieverspilling koppelen aan winstgevende verdienmodellen.

Klik hier voor het opinieartikel.