Duurzaam en groen beleggen en sparen is nog steeds in opmars. Diverse banken hebben in de afgelopen jaren nieuwe duurzame fondsen gelanceerd en ook duurzaam sparen is fors gegroeid.

Na de introductie van de gids in 2002 zijn er diverse ontwikkelingen geweest waar de gids een beeld van schetst. Ook is de in de gids opgenomen productencatalogus geactualiseerd. Deze nieuwe gids geeft daarmee weer een actueel overzicht van de beschikbare duurzame en groene financiële producten op de Nederlandse markt.

Staatssecretaris P. van Geel van milieu onderschrijft in het voorwoord van de gids het belang van duurzaam beleggen en sparen: ,,De duurzame beleggingsproducten hebben inmiddels een belangrijke plaats in het aanbod verworven. Hun populariteit is deels een gevolg van stimulering door de overheid, via de regelingen -groen beleggen’ en -sociaal-ethisch beleggen’. Het succes van duurzame beleggers blijkt voor bedrijven een duidelijke stimulans om meer aandacht te schenken aan duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven spannen zich meer en meer in om in duurzame fondsen opgenomen te worden. De (duurzame) beleggers vragen bedrijven ook steeds vaker om duidelijkheid te bieden over hun duurzaamheidsbeleid. Samen met corporate governance zijn dat belangrijke ontwikkelingen, die de overheid van harte ondersteunt.”

De -De Duurzaam Geld Gids, goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland’ is op internet te downloaden.