Je bedrijf verkopen? Dan kun je de vraag verwachten: hoe duurzaam wordt er geproduceerd? Juist omdat dit van belang is voor niet alleen de economische staat ervan, maar zeker ook de uitstraling naar buiten toe, is het gebruik van duurzame producten tegenwoordig een must. 

Wat dat is? Volgens Wikipedia wordt de term duurzaam in de economische wetenschap gebruikt om goederen te duiden die niet onmiddellijk slijten, of, om preciezer te zijn, hun nut in de loop van de tijd vrijgeven, en niet in één keer geconsumeerd worden. Fast-moving consumer goods zijn het tegenovergestelde. 

Het product moet lang meegaan

In de volksmond zou je zeggen: een duurzaam product moet lang meegaan. Dat is tegenwoordig te kort door de bocht. Duurzaam produceren betekent ook dat het door mensen is gemaakt wiens gezondheid er niet onder te lijden heeft, en die er een eerlijke prijs voor krijgen. Het product bevat geen gifstoffen. 

Het klinkt logisch, maar duurzaam is verworden tot een woord dat nog te vaak te pas en te onpas wordt gebruikt en daardoor nogal eens voor verwarring kan zorgen. Bovendien zijn mensen niet altijd op de hoogte van de voorwaarden en gaat het nogal eens mis. 

Koketteren met duurzaamheid is dan ook niet de manier voor wie zijn bedrijf wil verkopen. Eerlijk produceren en gebruik maken van duurzame grondstoffen en recyclebare producten brengen meer soelaas. Duurzaam produceren betekent ook nog dat er bijvoorbeeld bewust met het energieverbruik en waterverbruik wordt omgegaan en de CO2 uitstoot zo laag mogelijk. Is. Een zo klein mogelijke footprint achterlaten is het motto! 

Houd bij (ver)koop rekening met people, planet en profit

Al met al zorgt de term duurzaamheid regelmatig voor verwarring. Dat kan vervelend zijn, maar in de praktijk blijken deskundigen daar ook weer niet rouwig om. Doordat het niet helemaal duidelijk is, blijft de discussie gaande wat wel en wat niet onder de term valt. En dat houdt iedereen scherp. Overigens werd de term pas echt gebruikt na 1980 toen het verscheen in een beleidsdocument over natuurbescherming. 

Economisch gezien gaat het met name over people, planet en profit. In het Nederlands: sociale gelijkheid, milieubescherming én economische groei. Wie daar rekening mee houdt bij de koop of verkoop van een bedrijf, is duurzaam bezig.