In Nederland zoeken we voor onze mobiliteit de balans tussen duurzaamheid, bereikbaarheid en een eerlijk fiscaal systeem. Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) ziet drie elementen waar we met een strategische aanpak voldoen aan alle wensen en eisen van het regeerakkoord én een enorm effect hebben op de realisatie van deze doelen.

Integrale aanpak

Werk gerelateerde kilometers zijn veruit de meest gereden kilometers in Nederland. Deze kilometers kunnen niet los gezien worden van de keuze die berijders maken voor hun privékilometers. Het één hangt nauw samen met het ander. VZR heeft daarom een voorstel in drie samenhangende delen gemaakt, een krachtig alternatief voor betalen naar gebruik:

  1. Variabele bijtelling voor privékilometers
  2. Verhoging van de onbelaste kilometervergoeding
  3. Mobiliteitsbudgetten 22% fiscaal belasten

1. Variabele Bijtelling privékilometers

VZR voerde in 2021 een pilot uit met een positieve uitkomst. Berijders bleken in staat om 15% minder privékilometers te maken. Deze 15% komt neer op een afname van 1,2 miljard kilometers en 107 miljoen CO2. Bijtellen op basis van het aantal gereden privékilometers is eerlijker voor berijders en kent een groot draagvlak.

2. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer is onvoldoende om de variabele kosten te dekken en al jaren niet geïndexeerd. Een hogere vergoeding is eerlijker, bovendien wordt het makkelijker om CO2-gunstige en stimulerende regelingen op te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een hogere reiskostenvergoeding bij fietskilometers. Bekijk onze Position Paper hier.

3. Mobiliteitsbudgetten 22% belasten

Zowel werkgevers als werknemers staan open om met mobiliteitsbudgetten te gaan werken. In de praktijk blijkt dat een mobiliteitsbudget geen acceptabel alternatief is voor een leaseauto. Over een mobiliteitsbudget wordt meestal de inkomstenbelasting (37,07% of 49,5%) ingehouden. VZR vindt het realistischer om over een mobiliteitsbudget 22% belasting te heffen. Daarbij krijgen alle typen mobiliteit een duidelijke belasting van 22% en wordt de keuze van de berijder verder gestimuleerd.

Drietrapsraket

De combinatie van verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding, invoering van variabele bijtelling én de invoering van mobiliteitsbelasting van 22% op mobiliteitsbudgetten werkt als een drietrapsraket. Met deze aanpak worden álle zakelijke kilometers meegenomen. Heeft vervolgens een grote impact op keuzes van bedrijven en berijders, stimuleert de bereikbaarheid, helpt tegen files en heeft een positief CO2-effect. Tot slot wordt de vrije keuze voor mobiliteit voor werknemers aangemoedigd en kan het rekenen op een groot draagvlak.

Foto: VZR