Verdubbeling aantal deelnemende melkveehouders FrieslandCampina Solar-programma

Het aantal melkveehouders dat de komende periode zonnepanelen krijgt via het FrieslandCampina Solar-programma is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Aanvankelijk zouden er 344 extra melkveebedrijven meedoen. Het zijn er uiteindelijk 462 geworden. Daarmee komt het totaal aantal deelnemers aan het FrieslandCampina Solar-programma uit op 772 melkveebedrijven. In totaal kunnen er nu 840.000 zonnepanelen worden geplaatst. Deze voorzien in de helft van de elektriciteitsbehoefte van de productielocaties en kantoren van FrieslandCampina in Nederland.  

Meer dan 20.000 zonnepanelen per week

Het FrieslandCampina Solar-programma stimuleert melkveebedrijven om zonnepanelen op hun daken te installeren. De eerste daken zijn inmiddels door de leverancier GroenLeven opgeleverd. Zij willen eind 2018 50 daken gelegd hebben, en vervolgens het tempo verhogen naar 20 daken per week. Zo worden er wekelijks gemiddeld zo’n 22.000 zonnepanelen gelegd.

De productie van zonnestroom wordt mede mogelijk gemaakt door een SDE+-subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

‘Elektriciteit voor twaalf procent Nederlandse huishoudens’

Naast de 772 melkveebedrijven die meedoen in het Solar-programma, hebben de afgelopen jaren al meer dan 2.200 FrieslandCampina-leden op eigen initiatief zonnepanelen geïnstalleerd. Recent onderzoek van UvA-studenten laat zien dat er op de daken van FrieslandCampina-leden voldoende zonnestroom opgewekt kan worden om in 12 procent van de totale Nederlandse huishoudelijke elektriciteitsbehoefte te voorzien.

Share Button