Natuurlijk moet Philips in het geval van LG.Philips Displays zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het is met name aan de bonden om dit soort zaken nu en hier aan de orde te stellen. Beleggers zijn daar niet bij nodig.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zal er op termijn voor zorgen dat een onderneming als Philips zich op alle fronten continu verbetert op het gebied van mvo. Dat is een ambitieus proces waarin transparantie over sociale en milieuthema’s een belangrijke rol speelt. Dan kunnen beleggers zich een oordeel vormen over het mvo-gedrag van de onderneming.

Er is geen enkele belegger die daarbij alleen op de kwaliteit van de transparantie zelf afgaat. Dat is bijzaak. Ook zal geen enkele belegger een duurzaamheidsverslag voor zoete koek aannemen. Wat er met LG.Philips Displays gebeurt, is ook voor hen een toetssteen voor de kloof tussen droom en daad als het om mvo gaat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zonder transparantie is hetzelfde als een onderneming die geen financieel jaarverslag meer publiceert omdat het niet bijdraagt aan het bestrijden van boekhoudschandalen of het maken van winst.

Piet Sprengers, directeur Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, Culemborg