De ISO 26000-richtlijn biedt een overkoepelend kader voor implementatie van MVO en geeft houvast voor organisaties. In de workshop komen alle MVO-aspecten aan de orde: wat zijn internationaal geaccepteerde definities van MVO, waardeketen en invloedsfeer? Wat is de relatie van MVO met duurzame ontwikkeling, welke MVO-principes zijn van belang en welke issues kunnen zich voordoen? Met name het integreren van MVO in de eigen bedrijfsvoering staat centraal. Hoe kan ik mijn stakeholders identificeren, hoe mijn issues prioriteren? Wat betekent MVO voor mijn beleid, gedragscode, rapportage en bestaande processen en systemen? Hoe integreer ik MVO in dit alles?

Maken van een actieplan voor de eigen organisatie Gedurende de twee dagen wordt aan de hand van ISO 26000 een actieplan voor de eigen organisatie opgezet. Door deze gestructureerde wijze van aandacht voor de eigen bedrijfssituatie komen waardevolle acties en ideeën naar voren. De deelnemers kunnen hun kennis en ervaring inbrengen en toetsen. De workshop wordt gegeven door docenten, deskundig op het terrein van MVO.
De docenten behandelen ook een aantal specifieke Nederlandse MVO-initiatieven, zoals Duurzaam Inkopen van de overheid en het Initiatief Duurzame Handel.
De docenten reiken daarnaast een grote hoeveelheid materiaal aan waarmee in de eigen organisatie verder kan worden gewerkt. Tijdens deze eerste workshop bleken er al verrassend veel voorbeelden van implementatie uitwisselbaar te zijn. Dit geeft een goed beeld van de ruime toepasbaarheid van de richtlijn en de diversiteit van onderwerpen.

Ook iets voor u of uw organisatie?
De volgende tweedaagse workshops MVO in de praktijk met ISO 26000 staan gepland op 20 en 21 januari 2009 in Delft en op 17 en 18 juni 2009 in Utrecht.