Kapitaal verplaatst zich steeds sneller en in steeds grotere hoeveelheden over de gehele wereld. Multinationals zoeken naar landen waar gunstige belastingregels gelden. Hierdoor volgt de financiële keten lang niet altijd de fysieke keten. Onder andere ontwikkelingslanden lopen hierdoor ten onrechte vele miljarden euro’s mis die zij voor duurzame ontwikkeling in kunnen zetten. VBDO stelt daarom dit fenomeen aan de kaak tijdens haar komende bezoeken aan de aandeelhoudersvergaderingen van meer dan 70 bedrijven.

Meer transparantie nodig

Aan de beurs genoteerde bedrijven die geen of nauwelijks belasting betalen lopen reputatierisico’s. De VBDO vraagt naar grotere transparantie en rapportage over belastingbeleid van beursgenoteerde bedrijven per land. VBDO is daarbij van mening dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meer is dan “voldoen aan de wet”.

Oproep aan de maatschappij

VBDO-directeur Giuseppe van der Helm doet een appel op de aandeelhouders en tegelijkertijd ziet hij het belastingbeleid van beursgenoteerde ondernemingen in een breder maatschappelijk kader: “Door gebruik te maken van dergelijke constructies wordt geen fatsoenlijke compensatie gegeven, bijvoorbeeld voor het onttrekken van grondstoffen, aan ontwikkelingslanden. Hierdoor kunnen deze landen niet afdoende investeren in onderwijs, zorg en infrastructuur. We menen dat belasting een onderdeel van het maatschappelijk bewustzijn en het MVO beleid zou moeten zijn. We vragen daarom transparantie over de hoeveelheid belasting die per land betaald wordt, zodat investeerders het belastingbeleid van bedrijven per land en de bijbehorende risico’s beter kunnen meenemen in hun beleggingsbeslissingen.”

Open brief aan meer dan 70 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

De VBDO heeft de genoteerde ondernemingen deze week in een open brief gewezen op de andere thema’s waar de beleggersvereniging vragen over gaat stellen. Naast maatschappelijk verantwoord belastingbeleid heeft de VBDO ook mensenrechten, duurzame remuneratie en biodiversiteit met betrekking tot grondstof gebruik hoog op de agenda staan.