VBDO onderzoekt bijdrage van bedrijven aan lokale economieën

Bron
VBDO

De VBDO heeft met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken een quick scan uitgevoerd naar de bijdrage van beursgenoteerde bedrijven aan Local Economic Development (LED) in ontwikkelingslanden. Een focus op locale economische ontwikkeling kan namelijk bijdragen aan de realisatie van Millennium Development Goal 1: het uitbannen van extreme honger en armoede.

Uit de duurzaamheidsverslagen van de onderzochte ondernemingen blijkt dat veel bedrijven een filantropische bijdrage leveren aan de ontwikkeling van landen waarin ze actief zijn. Het gaat hier vaak om substantiële bedragen die onder andere besteedt worden aan scholing en opvang van kinderen. Deze bedragen vallen echter in het niet vergeleken met de investeringen in de ontwikkeling van het bedrijf zelf. Op het moment dat LED als een business opportunity wordt benaderd heeft dit voordelen voor zowel het bedrijf als de lokale bevolking. Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Door aanwezig te zijn in deze landen verschaffen ze werkgelegenheid en betalen belasting. Daarnaast kunnen bedrijven grote indirecte invloed hebben door het gebruik maken van lokale toeleveranciers en door het ontwikkelen van producten voor lokale markten.

Uit de quick scan blijkt dat een aantal bedrijven het op dit moment al zo aanpakken. Onder andere Philips, Unilever en ABN AMRO dragen door middel van het uitvoeren van hun business strategie bij aan de ontwikkeling van locale economieën in ontwikkelingslanden. Directeur van de VBDO Giuseppe van der Helm zegt hierover: “Het is een achterhaald idee dat geld verdienen en goed doen niet samen kunnen en mogen gaan. Het lijkt mij een goede zaak wanneer bedrijven producten ontwikkelen voor lokale markten die bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het realiseren van de Millennium Development Goals. Daar mogen ze ook best geld aan verdienen. Het neemt natuurlijk niet weg dat alle bedrijven vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zich moeten houden aan internationale afspraken op het gebied van mensenrechten en milieu.”

Het is de eerste keer dat de VBDO een quick scan op het gebied van lokale economische ontwikkelingen uitvoert. Eerder dit jaar voerde de VBDO als quick scans uit naar het stemgedrag van grote Nederlandse institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Een VBDO quick scan is een analyse van het beleid en beleidsinspanningen van ondernemingen gebaseerd op publiek beschikbare bronnen. Een quick scan fungeert als verkennend onderzoek om onderwerpen onder de aandacht te brengen.

Share Button