Het is voor de tweede keer dat de VBDO de prijs uitreikt en het blijft een select gezelschap dat aan top van het duurzame ketenbeheer staat. Vorig jaar won Unilever de prijs en waren Shell, Reed, en Philips genomineerd.

Een onderneming kan punten scoren door de raad van bestuur verantwoordelijk te maken voor de keten en die de eisen te laten stellen. Daar hoort bij het inschatten van sociale en ecologische risico’s en het landenrisico. Tevens weegt de zwaarte van het eisenpakket voor de toeleveranciers en de gedragscode mee. Dit alles moet ondersteund worden door de dagelijkse uitvoering. Vervolgens wegen en toezicht, controle en rapportage mee in de beoordeling.

Numico is een nieuwe ster aan het duurzameketenfirmament. Numico laat, aldus de VBDO, zien dat het de keten serieus neemt. In het maatschappelijk verslag van 2006 heeft de producent van onder andere babyvoeding een ‘verantwoordelijke keten’ als een van de zes prioriteiten benoemd. Numico heeft ook een gedragscode voor zijn leveranciers. Dat laatste heeft DSM als tweede nieuwkomer ook. Het scoort daarmee hoog op de benchmark. Daarnaast heeft het chemieconcern, volgens de onderzoekers, uitzonderlijk goed contact met zijn stakeholders.

Philips heeft al jaren een uitgebreid ketenbeheermanagementsysteem. Het heeft intussen 98% van zijn risicovolle toeleveranciers gecontroleerd op duurzaamheid, wat het belang dat Philips hecht aan duurzaam ketenbeheer onderstreept. Reed Elsevier heeft dit jaar weer een tandje erbij gezet door bij zijn toeleveranciers een onderzoek te houden over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Shell geeft als enige informatie over de onafhankelijke derde partijen die het olieconcern gevraagd heeft om te adviseren op het gebied van ketenbeheer. Daarnaast geeft de onderneming aandacht aan de lokale belanghebbenden.

Unilever onderscheidt zich door zijn ‘heleketenbenadering’. Dat betekent dat de voedings-, schoonheids- en wasmiddelenfabrikant van het eerste ingrediënt tot en met de consument een ketenbeleid heeft en uitvoert.

Vorig jaar won Unilever de prijs en waren Shell, Reed Elsevier en Philips genomineerd.