Wat betreft het eerste speerpunt remuneratie is de VBDO van mening dat bestuurders en senior managers van ondernemingen in hun beloning ook afgerekend moeten worden op de duurzaamheidsprestaties van de onderneming. In 2007 heeft de VBDO hier onderzoek naar laten doen. Uit dit onderzoek, verricht door adviesbureau DHV en Hay Group, blijkt dat er nauwelijks bedrijven zijn die zulke prestatiecriteria hanteren. Alleen postbedrijf TNT, chemieconcern DSM en oliemaatschappij Shell koppelen een deel van de variabele beloning aan duurzame doelstellingen. De VBDO verwacht van meer ondernemingen dat zij dit principe hanteren.

Op het gebied van sociaal beleid bij beursgenoteerde bedrijven vraagt De VBDO in 2009 tijdens de AVA naar de aandacht voor diversiteit en het naleven van mensenrechten bij eigen personeel en leveranciers. Op een verantwoorde manier omgaan met personeel en leveranciers is juist ten tijde van mindere economische tijdingen van belang.

Het laatste focuspunt voor het komende AvA seizoen is verantwoord omgaan met energie. De VBDO is van mening dat verantwoord omgaan met energie ondernemingen kansen biedt en zo waarde creëert voor alle stakeholders. De VBDO richt zich hierbij op het reduceren van de COÃ??- uitstoot binnen de gehele keten, het investeren in schonere technologieën, de rapportage hierover en het stellen van doelen voor de toekomst.

Voor de VBDO vallen punt twee en drie ook binnen het aandachtgebied van verantwoord ketenbeheer. De VBDO hoopt met het vooraf versturen van deze brief op een constructieve dialoog over deze onderwerpen tijdens het komende AVA seizoen.

Op www.vbdo.nl zijn de onderzoeken naar ‘Remuneratie’, ‘Verantwoord Ketenbeheer’ en de verslagen van voorgaande aandeelhoudersvergaderingen te downloaden.