In samenwerking met Eindhoven Airport, haar leveranciers en inzamel- en recyclingbedrijven, wil Vanderlande onderdelen van het bestaande gebruikte bagage afhandelingssysteem gaan hergebruiken in plaats van afdanken en zo de kringloop op de luchthaven sluiten.  

Vanderlande is gestart met de uitbreiding van het bagage afhandelingsysteem op Eindhoven Airport, onder het ethos van een gesloten kringloop oftewel het ‘Closing the Loop-project’.  Dit is onderdeel van de uitbreiding van de bagagehal waardoor de capaciteit van het huidige systeem aanzienlijk zal toenemen. Het project zal naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2017 worden afgerond.

Andrew Manship, Vanderlande’s Executive Vice President Airports, van Vanderlande legt uit: “Het is een gemeenschappelijk stappenplan van Eindhoven Airport en Vanderlande om meer innovatie en duurzaamheid toe te passen. Door de levensduur van het afhandelsysteem te verlengen leveren we samen een bijdrage aan duurzaamheid.

Het algemene doel is om verslechtering van de waardeketen te voorkomen door de kringloop te sluiten en verder te bouwen op al bestaand apparatuur van de bagageafhandeling op Eindhoven Airport.

MVO-Manager van Eindhoven Airport, Gaby Mols zegt: “Eindhoven Airport zet met het ‘Closing the Loop-project’ een volgende stap in het proces naar een circulaire economie. Het project verkent de mogelijkheden naar het circulaire business model en creëert bewustwording voor de noodzaak van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

In het verleden waren lineaire industriële processen waarbij producten geproduceerd en gebruikt worden en tot slot bij het afval belanden heel gebruikelijk. Door de groeiende grondstoffenschaarste en uitputting van natuurlijke bronnen moet dit veranderen.  Daarbij worden materialen erg kostbaar en het percentage materiaal dat hergebruikt kan worden bij regulier recyclen is niet genoeg om het gat te vullen. De meest logische oplossing is daarom over te gaan op een circulaire economie, waar dit project van Vanderlande perfect in past.