Van Peperzeel, inzamelaar van oude accu’s, batterijen en metalen, heeft het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf een maximale en verantwoorde bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Het in de Flevopolder gevestigde Van Peperzeel houdt zich bezig met het inzamelen, sorteren, taxeren en afvoeren van oude accu’s, batterijen en metalen. Het bedrijf werkt onder andere voor nationale- en internationale compliance organisaties op het gebied van inzameling en recycling van alle typen batterijen.

De 20 medewerkers van Van Peperzeel zien het ondertekenen van het convenant als een logische volgende stap. Door de innovatieve werkwijze draagt het bedrijf actief bij aan het bevorderen van milieuvriendelijke en economisch verantwoorde recycling van accu’s en batterijen. Het gaat hierbij om complexere recyclingoplossingen, waarbij het hergebruik van producten en grondstoffen voorop staat.

Met de ondertekening van het convenant committeert Van Peperzeel zich aan de verplichting om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ketens en (potentiële) negatieve impact voor mens en milieu te identificeren, voorkomen en verminderen.

Johan van Peperzeel, Managing Director van Van Peperzeel: “Als leidende onderneming in deze sector willen we onze verantwoordelijkheid nemen en streven we naar maximale bijdrage aan de circulaire economie. We kijken ernaar uit om onze kennis en ervaring te delen en te leren van de andere partijen in het convenant. Door samen te werken aan de doelstellingen van het convenant kunnen we een positief verschil maken in de internationale ketens.”

De deelnemende partijen verwelkomen Van Peperzeel bij het convenant en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.