Van Oord en Shell samen in pilot biobrandstof voor schepen

Bron
Van Oord

Van Oord test samen met Shell het gebruik van biobrandstof op de Van Oord vloot. De biobrandstof reduceert de CO2-uitstoot met ruim 40% in vergelijking met conventionele scheepsbrandstof. Deze test past bij de ambities van beide partijen om de CO2-uitstoot bij schepen te verminderen. De eerste pilot vindt plaats tijdens een baggerproject in Duitsland op Van Oord’s sleephopperzuiger HAM 316.

We zijn erg trots op deze samenwerking met Van Oord. Biobrandstoffen vormen een van de oplossingen voor de scheepvaart die op korte en middellange termijn kunnen worden uitgevoerd. Biobrandstoffen kunnen gemengd worden met conventionele brandstoffen, waarbij grote technische aanpassingen aan de motoren niet nodig zijn. Partners zoals Van Oord hebben de technische expertise in huis om dergelijke tests goed te monitoren en begeleiden.“- Pepijn van den Heuvel, projectleider Shell

De scheepvaart staat voor grote duurzaamheidsuitdagingen. In 2050 moet de scheepvaart wereldwijd gemiddeld 50% minder CO2 uitstoten dan in 2008. Daarnaast heeft Van Oord de Green Deal ondertekend met als doel een reductie van 70% in 2050 ten opzichte van 2008. Van Oord en Shell werken daarom samen om de uitstoot van schepen te verminderen. Beide partijen hebben een overeenkomst getekend om een grootschalige pilot met biobrandstof uit te voeren. Na de pilot wordt gekeken of het gebruik van biobrandstoffen ook op andere schepen kan worden toegepast.

Wij investeren in initiatieven en partnerschappen die bijdragen aan een duurzame uitvoering van onze projecten. Wij streven hierbij naar een significante vermindering van emissies. Deze samenwerking met Shell is een belangrijke stap in dit proces.” Ronald Schinagl, Director Business Unit Netherlands bij Van Oord

Pilot in Duitsland

De sleephopperzuiger HAM 316 vaart tijdens de reis van Rotterdam naar Cuxhaven en werkt op het Duitse project gedurende de pilot op biobrandstof. De ultra laagzwavelige brandstof voldoet ruimschoots aan de huidige ECA regelgeving. De biobrandstof is een zogenaamde tweede-generatiebiobrandstof en is afkomstig van afvalproducten, zoals gebruikte frituurolie. Het is bovendien ISCC-gecertificeerd, wat inhoudt dat de hele keten door een derde partij is gecertificeerd. De huidige berekeningen tonen aan dat de biobrandstof een effectieve en betaalbare methode is om minder CO2 uit te stoten. De test moet uitwijzen of de brandstof in de praktijk toepasbaar is bij bestaande schepen. De lokale uitstoot van het schip wordt tijdens de werkzaamheden gemeten en na afronding wordt de motor geïnspecteerd.

“Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en het bevaarbaar houden van de rivier de Elbe. We waarderen de doelen van Van Oord bij het ontwikkelen en leveren van duurzame oplossingen voor het baggerwerk om de Elbe op diepte te houden. Daarom faciliteren we deze test graag.” – Wasserstraβen und Schiffartambt Cuxhaven (WSA), de opdrachtgever van het baggerproject.

Share Button