Dit zei staatssecretaris Van Geel tijdens zijn bezoek aan India ter gelegenheid van de Dehli Sustainable Development Summit en de South Asia Regional Conference on Transition towards sustainable development.
Een wereldwijde samenwerking is volgens Van Geel van groot belang om transities naar duurzame energievoorziening, duurzame mobiliteit, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen mogelijk te maken. Rijke landen zullen arme landen daarbij moeten helpen. Kennisoverdracht is van essentieel belang, maar dat moet volgens Van Geel wel op een samenhangende manier gebeuren.
Verder wees Van Geel er op dat ook ontwikkelingslanden nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling moeten opstellen. Daarbij rekening houdend met prioriteiten van de overheid, maar ook van maatschappelijke organisaties en belangengroepen.
Tenslotte deed Van Geel een oproep aan de rijke landen om naast ontwikkelingsgeld, additioneel geld vrij te maken voor international natuur- en milieubeleid. Volgens van Geel zou het Nederlandse systeem van 0.1% BNP voor international natuur- en milieubeleid navolging moeten krijgen.