Sinds 2005 is Van Dorp Installaties lid van het Business Platform van Woord en Daad. Het besluit om Business Partner te worden werd vorige week met een handtekening bekrachtigd tijdens een bijeenkomst van dit Platform. 130 ondernemers waren vorige week bij elkaar in Soesterberg. Ze dachten na over het christelijke geloof en hun betrokkenheid bij het werk van het Business Platform. Dit Platform voert projecten uit op het gebied van Economische Ontwikkeling en zet daarbij de kennis, creativi-teit en financiële middelen van Nederlandse ondernemers in.