Trajectmanager Duurzame Landbouw met Natuur

 • Dienstverband
 • Utrecht

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)

De Utrechtse natuurorganisaties (Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Staatsbosbeheer) en landbouworganisaties (LTO, agrarische collectieven), Utrechts Particulier Grondbezit en Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben in 2019 het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur opgesteld. Met de uitvoering willen we een verdere beweging richting duurzame landbouw met natuur in de provincie Utrecht bereiken. Zoals we in het Actieplan aangaven gaat het om het ontwikkelen van slimme combinaties tussen landbouw en natuur, waardoor natuurwaarden toenemen en de landbouw een sterker toekomstperspectief krijgt. Dit actieplan is omarmd door de provincie en vervolgens gezamenlijk vertaald naar een trajectplan. Sinds 2020 voeren de partners samen dit trajectplan uit. Voor de uitvoering van deze projecten is per project een kleine projectgroep opgericht, met een projectleider vanuit 1 van de partners.

Het samenwerkingsverband Duurzame Landbouw met Natuur

 zoekt een Trajectmanager Duurzame Landbouw met Natuur (18 – 20 uur per week).

Algemene werkomschrijving

Als Trajectmanager Duurzame Landbouw met Natuur:

 • ben je verantwoordelijk voor de overall coördinatie van het trajectplan.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de projectfinanciering, de goede uitvoering van de projecten en de aansturing van de projectleiders.
 • Je draagt ook bij aan het ontwikkelen en acquireren van nieuwe projecten die in het kader van het Trajectplan uitgevoerd kunnen worden.
 • Je onderhoudt de contacten met de provincie en legt verantwoording af over de projecten.
 • Je bent een verbindende schakel tussen de projectpartners.

Je vormt het aanspreekpunt voor de partners, rapporteert aan de stuurgroep en je bent verantwoordelijk voor de organisatie van bestuurlijke overleggen over de voortgang van het trajectplan.

De kandidaat die wij zoeken:

 • Heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzame landbouw, natuurinclusieve landbouw en/of biodiversiteit in het landelijk gebied en bij voorkeur een HBO / academische opleiding afgerond;
 • Is in staat te opereren in het krachtenveld tussen overheden, natuurorganisaties en landbouworganisaties;
 • Is in staat om als meewerkend voorman (m/v) leiding te geven aan de goede uitvoering van de projecten van het trajectplan en is een sterke programmaleider;
 • Heeft ervaring met projectontwikkeling, projectacquisitie en fondsenwerving;
 • Is initiatiefrijk en resultaatgericht en heeft doorzettingsvermogen;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;
 • Voelt zich thuis aan zowel de keukentafel op de boerderij als de vergadertafel van overheden en betrokken uitvoeringsorganisaties;
 • Heeft bij voorkeur een relevant netwerk in de provincie Utrecht.

Meer informatie/solliciteren: www.nmu.nl.