Senior beleidsmedewerker Circulaire Economie

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

We zijn op zoek naar een resultaatgerichte, enthousiaste collega die wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en wil werken aan ondersteunende beleidskaders en wet- en regelgeving op het gebied van grondstoffen, afval en recycling, met bijzondere aandacht voor het Landelijk Afvalbeheerplan en het stortbeleid. Een teamspeler met politiek gevoel en een goede pen, die niet bang is om ook de diepte van het afvalbeheer in te duiken. Ben jij die collega die ons team komt versterken?

Het team is het taakveld Regelgeving en kaderstelling grondstoffen- en recyclingbeleid van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie in Den Haag. Ons doel? Het bevorderen van een circulaire economie door ondersteunende kaders en wet- en regelgeving. We doen dit door bestaande kaders te onderhouden en aan te passen en nieuwe te maken waar nodig. Dit gebeurt zowel nationaal als op Europees en internationaal niveau.

Een belangrijk onderdeel van de transitie naar een circulaire economie betreft regelgeving over afval, het beheer en de verwerking daarvan. We zetten ook nadrukkelijk in op de preventie van afval en een zo hoogwaardig mogelijke verwerking daarvan, met bescherming van mens en milieu.

Wat ga je doen als senior beleidsmedewerker Circulaire Economie
Als senior beleidsmedewerker heb je binnen het taakveld je eigen dossiers en ben je op diverse onderdelen hét aanspreekpunt voor de directie en daarbuiten, ook internationaal. Ook werk je samen met collega’s aan diverse vraagstukken.
Jij staat onder andere aan de lat om samen met de collega’s van Rijkswaterstaat het huidige Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) te onderhouden en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, waaronder een meer ondersteunende en stimulerende rol in de transitie naar een circulaire economie. Je bent tevens verantwoordelijk voor het stortbeleid, inclusief het tot stand brengen van een gedragen visie op het toekomstige stortbeleid. Ook het aanpassen van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, samen met de wetgevingsjuristen, behoort tot je taken. Je bepaalt daarin de beleidsmatige uitwerking, zodat een materiaal dat op een hoogwaardige manier kan worden verwerkt, niet meer gestort mag worden.

Je dossiers vragen om een goede samenwerking tussen collega’s en nauwe aansluiting bij ontwikkelingen op andere terreinen, ook tussen taakvelden en directies. Je houdt de kennis van jouw dossiers op peil, zet onderzoeken uit, inclusief het maken van een beleids- of kabinetsreactie, en begeleidt deze. Ook voer je overleggen met betrokken stakeholders. Je weet tijdig politiek gevoelige zaken te signaleren en op te pakken en bereidt belangrijke politieke en beleidsmatige beslissingen voor. Verder bereid je parlementaire processen voor, zoals de beantwoording van schriftelijke of mondelinge vragen en overleggen in de Tweede Kamer.

De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie heeft een dynamisch werkterrein. Er wordt hard gewerkt aan de transitie naar een circulaire economie, die vele aspecten kent en waarvan de precieze ontwikkeling nog onzeker is. Je werkt in een publicitaire en politiek gevoelige omgeving waar de druk soms hoog op kan lopen en de belangen soms groot zijn. Naast je eigen takenpakket wordt er ook beroep op je gedaan om bij te springen of het voortouw te nemen bij ad-hoc vragen en -situaties als die zich voordoen. Dit doe je met een gezonde dosis flexibiliteit en relativeringsvermogen en humor. Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden, houdt overzicht en bent resultaatgericht. Je houdt oog voor alle verschillende belangen, kunt de sfeer bewaken en bent een verbindende persoonlijkheid, zowel binnen als buiten de directie.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.