Senior adviseur duurzame mobiliteit DKTI

  • Dienstverband
  • Utrecht

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Een van de belangrijkste financiële instrumenten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzet om mobiliteit te verduurzamen is de subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport (DKTI). Het doel van de DKTI is het versnellen van de productontwikkeling in de gehele transportsector door projecten te ondersteunen op het grensvlak tussen onderzoek en toepassing in de markt. Hiervoor is in 2021 ongeveer €40 miljoen beschikbaar. Door het vertrek van de huidige coördinator zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die het eerste aanspreekpunt voor de subsidieregeling is, zowel richting interne collega’s, als het ministerie en de (potentiele) gebruikers van de subsidieregeling.

Achtergrond
Onder Rutte III wordt flink ingezet op het aanpakken van de klimaatproblematiek. In alle verkiezingsprogramma’s van de grote partijen voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021 is klimaat ook een belangrijk onderwerp. Conform het Klimaatakkoord (2019) moet mobiliteit anders aangepakt worden om minder vervuilend en uiteindelijk zero emissie te zijn.

RVO is als uitvoerder van het beleid van onder meer de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat samen met Rijkswaterstaat nauw betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van concrete maatregelen voor de verduurzaming van mobiliteit. Concreet doen we dat met inhoudelijke expertise, ondersteuning van publiek-private samenwerking, subsidies en (EU) financiering op de onderwerpen: elektrisch vervoer, biobrandstoffen, verduurzaming van de binnenvaart en stimuleren van (waterstof) elektrische mobiliteit. Wij staan als team Regionale Ontwikkeling en Mobiliteit garant voor de inhoud en trekken nauw op met andere collega’s binnen RVO als het gaat om internationale samenwerking, advisering, uitvoering van de subsidie en financiering. Als senior adviseur duurzame mobiliteit DKTI lever jij daar vanuit ons team een belangrijke bijdrage aan.

Concreet bestaan jouw werkzaamheden als senior adviseur duurzame mobiliteit DKTI uit:

  • Regelmatige afstemming met het ministerie van IenW (opdrachtgever) en Rijkswaterstaat (samenwerkingspartner op het gebied van kennisborging).
  • Het coördineren van de beoordeling van de derde DKTI-openstellingsronde in de eerste helft van 2021. Als coördinator zul je, samen met de drie andere inhoudelijke adviseurs en de afdeling die de financiële afhandeling voor haar rekening neemt, zorgen voor een inhoudelijk scherpe en procesmatig soepele afhandeling van de aanvragen.
  • Het uitdragen van de DKTI-regeling bij seminars en webinars.
  • Het met de collega’s borgen van de uitgangspunten, randvoorwaarden en spelregels van de DKTI-subsidieregeling.
  • Het met de collega’s inrichten van het digitaal loket, verzorgen van de informatievoorziening en aanspreekpunt zijn voor potentiele aanvragers.
  • Het samen met je collega’s aanspreekpunt zijn voor lopende projecten om te bevorderen dat die soepel maar ook conform de voorwaarden van de DKTI-subsidieregeling verlopen.
  • Een inhoudelijke rol bij de evaluatie van de DKTI die voor 2021 is gepland.
  • Een inhoudelijke inbreng bij en het initiëren van het overleg met het ministerie voor een vervolg op de regeling.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.