Senior adviseur duurzame kunstwerken

  • Dienstverband
  • Utrecht

Rijkswatersaat

Is het jouw missie om de ambities van Rijkswaterstaat voor het verduurzamen van de infrastructuur te realiseren? Wil jij een tastbare bijdrage leveren aan de ambitie om in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken? Als senior adviseur duurzame kunstwerken werk je mee aan het vormgeven van deze ingrijpende transitie. Wij stippelen samen met medeoverheden en marktpartijen de route uit om in 2030 alle kunstwerken klimaatneutraal en circulair te kunnen aanleggen, onderhouden en beheren.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

De infrasector staat de komende decennia voor grote veranderingen. Twee grote transities die de sector doormaakt, zijn de transities naar klimaatneutraliteit en circulariteit. Rijkswaterstaat heeft hiervoor ambities gesteld en wil in 2030 klimaatneutraal zijn en circulair werken. Via vier transitiepaden worden deze doelstellingen vormgegeven, waarvan Kunstwerken er één is. De opgave voor het programma Duurzame Kunstwerken is om strategieën en maatregelen te ontwikkelen om alle bruggen, sluizen, tunnels, keringen, wegmeubilair in projecten te verduurzamen, net als de materiaalketens beton en staal.

Binnen het programma Duurzame Kunstwerken speel jij een centrale rol als rechterhand van de programmamanager. Je hebt en houdt het overzicht van alle (innovatie) projecten en bent aanspreekpunt voor de projectleiders. Je zorgt dat leerervaringen uit vernieuwende pilots en duurzame projecten worden benut. Je legt hiervoor de verbinding tussen beleid, onderzoek, de praktijk van de projecten en een doelmatige inkoop. Daarnaast adviseer je collega’s in de projecten en bij de regio over de toepassing van duurzame maatregelen. Zo zorg je ervoor dat duurzame maatregelen worden opgenomen in de opdrachten aan projecten.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Rijkswaterstaat draagt in de eerste plaats zorg voor de fysieke wereld om ons heen. We hebben een duidelijke ambitie: bij al onze activiteiten rekening houden met de impact op de aarde en hierin verantwoorde keuzes maken. Het fundament van onze inzet volgens Koers 2020 is bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Vanuit daar werken we op een duurzame manier aan waterveiligheid, voldoende schoon water en mobiliteit over weg en water. Ons uitgangspunt bij duurzame leefomgeving is: voorkomen is beter dan genezen.

Samen met collega adviseurs werk je aan het vlot doorvoeren van duurzame innovaties en maatregelen en het goed laten landen in onze ketens en processen. Dit gaat over het vaststellen van uitgangspunten van het ontwerpproces tot het ontwikkelen van het inkoopinstrumentarium.
Zo werk je aan het ontwikkelen, verbeteren en beschikbaar stellen van contractteksten, handreikingen en (technische) richtlijnen op het gebied van duurzame kunstwerken.

Meer informatie/solliciteren: werkenbij.rijkswaterstaat.nl.