Senior adviseur duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Vianen

KWS Infra

Vind je het jammer dat jouw takenpakket zo afgebakend is en dat je steeds langs vele schijven moet om iets voor elkaar te krijgen? Als senior adviseur duurzaamheid bij het asfaltbedrijf van KWS krijg je wel alle vrijheid! Enerzijds ben je betrokken bij tenders o.a. op het vlak van MKI en asfalt, anderzijds houdt je je bezig met innovatie en focus je je vooral wat nodig is om ons als bedrijf te positioneren en nog succesvoller te maken.

Jouw baan als senior adviseur duurzaamheid

Als senior adviseur duurzaamheid werk je met een team aan collega’s die specialist zijn op het gebied van wegenbouwkunde en op innovatie & ontwikkeling. Jouw expertise en kennis op het gebied van asfalt willen we gaan inzetten op zowel tenders en projecten als op innovatie, ontwikkeling en optimalisatie.

Zo wordt jouw expertise gevraagd bij EMVI tenders en/of bij projecten waarbij de complexiteit hoog is. Denk hierbij aan de tenders als groot asfaltonderhoud Zuid Nederland of Schiphol perceel 2 vliegtuigopstapplaats. Je zal hierin adviserend zijn over de duurzaamheidstrategie binnen het project in de breedte, maar met name specifiek op MKI en CO2 en op het gebied van asfalt en wegverhardingen in het algemeen. Dit start vaak met het maken van een analyse uitvraag t.b.v. relevante en scope, vervolgens met het schrijven van een MKI advies m.b.v. EcoChain en ReThink, het afstemmen met stakeholders binnen de projecten alsmede het reviewen van de EMVI teksten. Bij het winnen van een tender stel je opleverdossiers MKI en MKI verificatieplannen op. Ook na het winnen van een tender kunnen we je hulp gebruiken en adviseer je waar nodig bij overleggen en/of discussies met opdrachtgevers.

Voor de reguliere tenders geven we niet alleen advies, we hebben als afdeling ook handleidingen geschreven en worden de collega’s bij geschoold door middel van trainingen. Zo zorgen wij ervoor dat in alle lagen van onze decentrale organisatie de kennis m.b.t. MKI op peil wordt gehouden. Waar nodig zullen wij je vragen jouw kennis te delen met de collega’s.

Het andere deel van je rol zal bestaan uit het bezig zijn met ontwikkelingen en innovaties waarbij wij uiteraard enkele vraagstukken hebben waarmee wij graag verder willen. Daarnaast zal je vanuit jouw expertise ook onderwerpen hebben waar jij je verder in wilt vastbijten en een innovatieve oplossing voor wilt bedenken. Die vrijheid krijg je van ons.

De behoefte vanuit onze kant op dit vlak ligt deels bij het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied MKI en CO2, het onderzoeken naar circulaire alternatieven voor wegverhardingsmaterialen, het optimaliseren van productieprocessen alsmede de vertegenwoordiging van KWS binnen commissies en overlegorganen zoals VBW. Zo heeft onze collega mede geholpen met het opstellen van de rekenmethodiek voor de branche.. Een vraagstuk die wij ook graag beantwoord zien is ‘’hoe wij ons als KWS strategisch zullen positioneren, zodat wij vooraan blijven lopen in de markt’’. Dus denk jij die strategisch partner van onze business en het gezicht op jouw vakgebied van KWS te zijn?

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijvolkerwessels.nl.