Projectleider Duurzaam Voedsel

  • Dienstverband
  • Utrecht

Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee (SDN) is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie, gevestigd in het centrum van Utrecht. Wij zetten ons met hart en ziel in voor een schone en gezonde Noordzee. Er vinden gelijktijdig drie transities plaats: de energietransitie, de natuurtransitie en de voedseltransitie. Deze combinatie van transities biedt zowel kansen als risico’s om tot een schone en gezonde Noordzee te komen. Hoe komen we tot een goede balans tussen menselijk gebruik en de natuur van de Noordzee? Een team van betrokken en deskundige medewerkers werkt samen met andere organisaties aan het realiseren van deze doelstelling. Onze kernwaarden zijn: science-based, samen, onafhankelijk en oplossingsgericht. 

Wij zijn per direct op zoek naar een Projectleider Duurzaam Voedsel (32-38 uur.)

Wat ga je doen? 

Als projectleider Duurzaam Voedsel werk je in een dynamisch speelveld aan de voedseltransitie van de Noordzee. Informatie wordt snel verwerkt en keuzes worden snel gemaakt. Het overkoepelende doel is dat het voedsel uit de Noordzee (visserij en in toenemende mate kweek) op een ecologisch verantwoorde manier geoogst wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van het Noordzee-ecosysteem én met rust en ruimte voor de natuur. Door de juiste kennis te bundelen beïnvloed je het Noordzee-beleid en werk je aan innovatieve oplossingen.

Je werkt voornamelijk aan de continue verduurzaming van de visserij. Je werkt hier samen met de visserijsector, overheid en andere partners naartoe (zo’n 80% van je werkpakket). Onder een duurzame visserij verstaan we o.a. de duurzame bevissing van alle visbestanden, het verminderen van ongewenste bijvangst en het verminderen van verstoring van de zeebodem. In samenwerking met duurzame koplopers promoot je innovaties in de visserij en verbeter je de implementatie van bestaande regelgeving en handhaving. Naast dit werk geef je het dossier ‘duurzame voedselproductie uit zee’ een kickstart. Je verkent hiervoor de ecologische kansen en risico’s van alternatieve vormen van voedselproductie, zoals passieve visserij of kweek in windparken (zo’n 20% van je werkpakket).

Onze ideale kandidaat

Onze ideale kandidaat heeft invloed bij zowel de visserijindustrie als bij beleidsmakers in Nederland en Brussel. Je vertaalt wetenschappelijke kennis naar relevante beleidsvoorstellen. Je onderhoudt contact met beleidsmakers en neemt deel aan nationaal en internationaal stakeholder-overleg. Ervaring met (visserij)lobby is een pré. Je bent pragmatisch en behoudt focus in een overvloed van informatie. Je initieert en coördineert gezamenlijke werkzaamheden met collega-ngo’s die actief zijn op de Noordzee. Je werkt samen met de visserijsector aan duurzame innovatie en een toekomstvisie voor een volledig duurzame visserij.

Meer informatie/solliciteren: www.noordzee.nl.