Projectleider Bouw & Milieu (GWW)

  • Dienstverband
  • Rijswijk

Nationale Milieudatabase

De Nationale Milieudatabase zoekt een GWW projectleider die graag bouwend Nederland de betere keuzes wil laten
maken. Door jouw kennis wordt de database geoptimaliseerd waardoor de juiste berekeningen gemaakt kunnen worden.

Wie zijn wij?

Nederland wil stapsgewijs de bouwwereld circulair maken. Eenduidige en controleerbare bepaling van circulaire prestaties van bouwwerken en van milieurelevante data van bouwproducten en installaties zijn daarbij onmisbare schakels. De Nationale Milieudatabase (NMD) is opgericht om dit mogelijk te maken. De Stichting NMD beheert de Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken en de bijbehorende Nationale Milieudatabase. De Nederlandse bouwregelgeving verwijst naar de Bepalingsmethode. In de NMD staan de (milieu)gegevens van bouwproducten. Met de data uit de NMD en met de Bepalingsmethode wordt de milieuprestatie van bouwwerken in Nederland berekend.

Waarom is deze functie ontstaan?

Stichting NMD wil haar kennis en ervaring van en binnen de GWW- sector versterken. De behoefte aan informatie over milieuprestatie neemt steeds meer toe als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid. Hierdoor laten steeds meer fabrikanten en branches de milieudata van hun producten opnemen in de database. Daarnaast zijn er veranderingen op het gebied van normen en rekenregels, waardoor het stelsel continu in ontwikkeling is. Het is belangrijk dat de impact van deze ontwikkelingen in de GWW- sector inzichtelijk gemaakt en bijgehouden worden. Daarnaast communiceert, informeert en discussieert Stichting NMD proactief hierover met de sector. Als Projectleider GWW fungeer je hier als een belangrijke schakel tussen beleid en praktijk voor de GWW- sector. Dit doe je niet alleen, maar samen met een gedreven team en in samenwerking met veel verschillende partijen.

Hoe ga je dit doen?

Samen met het team van projectmanagers bepaal je wie op welk project wordt ingezet. Het is een rol die past bij iemand die graag zoekt naar oplossingen en mogelijkheden voor een milieubewustere wereld. Je bent hét aanspreekpunt op het gebied van GWW voor intern én extern. Je komt samen te werken met verschillende bedrijven. Hierdoor is iemand die zich makkelijk aanpast aan verschillende bedrijfsculturen een ideale kandidaat.

Met wie ga je samenwerken?

De Stichting NMD heeft een team van 12 collega’s plus tijdelijke inzet van projectmedewerkers. Naast de projectleiders zijn er 4 datamanagers waar je ook mee zult samenwerken. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur die verantwoording aflegt aan het bestuur. Daarnaast zijn er drie commissies actief: de Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC), het Erkende Deskundigen overleg en de Beleidscommissie Milieupr