Project Leader Sustainability

  • Dienstverband
  • Rotterdam

Shin-Etsu PVC B.V.

Shin-Etsu is vanwege uitdagende ambities op duurzaamheidsgebied op zoek naar een Project Leader die samen met het team een scherpe blik werpt op de toekomst. Je krijgt energie van een interessante en uitdagende werkomgeving, die altijd in beweging is. Als Project Leader (Sustainability) ben je verantwoordelijk voor de scope definitie en uitvoering van projecten gericht op energiebesparing, energietransitie en grondstoffentransitie om de lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen van Shin-Etsu te realiseren. Dit doe je op basis van je vermogen om alle fases van grote projecten te overzien en je ervaring om projecten succesvol te leiden. Meer dan in een “reguliere” projectleider-rol wordt van je verwacht dat je op strategisch niveau kunt bijdragen aan (lange termijn) plannen om Shin-Etsu’s doelstellingen op duurzaamheidsgebied te verwezenlijken. Je hebt de bevoegdheid ten aanzien van middelen en andere ondersteunende voorzieningen, die nodig zijn voor het ontwikkelen van projecten tot aan de uitvoeringsfase. Je houdt toezicht op alle belangrijke processen. Je rapporteert aan de Manager Sustainability en voor specifieke projecten rapporteer je als verantwoordelijke leider aan de betreffende Project Manager.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Samenstellen van en leidinggeven aan projectteams, bestaande uit verschillende professionals met ieder zijn eigen specialisme om de projectdoelen te bereiken;
  • Opstellen van Basis of Design informatie en uitvoeren van FEED-trajecten inclusief planning en cost estimate t.b.v. FID;
  • Uitwerken van de aanbestedings- en uitvoeringsstrategie en het resulterende projectplan;
  • Projectuitvoering binnen overeengekomen budget en planning na accordering van het project (FID) – de uitvoering vindt plaats binnen de bestaande uitvoeringsstructuren op de beide fabrieken en waar nodig wordt deze versterkt of uitgebreid;
  • Zorgdragen voor een constructieve relatie met alle belanghebbenden, zoals de onderhouds- en productieafdelingen, engineering contractors, aannemers, leveranciers en autoriteiten;
  • Bijdragen aan de gezondheids-, veiligheids-, beveiligings- en milieudoelstellingen van het project;
  • Verbeteren van de werkprocessen en ondersteunen van het Lessons Learned-proces gedurende het hele project;
  • Voldoen aan alle ethische, regelgevende en juridische verantwoordelijkheden in overeenstemming met de Shin-Etsu Business Code of Conduct en de wet- en regelgeving.

Meer informatie/solliciteren: www.shinetsu.nl.