Programmalijn adviseur Denk Doe Duurzaam

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Ben jij een ondernemende programma-adviseur met passie voor duurzaamheid? Wil je impact maken en de transitie naar een duurzame Rijksoverheid versnellen? Dan zoeken we jou!

De Rijksoverheid werkt landelijk aan duurzaam economisch herstel, pakt de gevolgen van klimaatverandering aan, versnelt de ontwikkeling naar een circulaire economie, verbetert arbeidsomstandigheden en creëert baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Al deze doelen gelden voor Nederland, en dus ook voor de Rijksoverheid zelf. Het rijksbrede programmateam Denk Doe Duurzaam helpt de transitie naar een duurzame Rijksoverheid. We organiseren samenwerking, bieden inzicht in de voortgang, faciliteren doorbraken, inspireren en activeren via communicatie. Zodat de ministeries de duurzaamheidsdoelen beter, sneller en gemakkelijker halen en de Rijksbedrijfsvoering voortaan standaard bijdraagt aan een socialere en duurzamere samenleving.

Het programmateam bestaat uit een programmamanager en teamleden die gedreven zijn om duurzaamheid verder te brengen binnen de rijksoverheid. Daarbij werken we volgens de agile/scrum methode om krachtig en efficiënt tot zichtbare resultaten te komen. We geloven in een no-nonsense aanpak en in doorpakken. Enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn nodig om onze collega’s binnen het rijk te stimuleren om meer tempo en meer duurzame en sociale impact te bereiken, en van duurzaamheid het nieuwe normaal te maken. De start-up van de verduurzaming van de organisatie en bedrijfsvoering is zo goed als geslaagd. Praktijkvoorbeelden, interne kaders en beleid zijn volop aanwezig. Veel gaat goed, maar veel moet ook beter. We moeten opschalen en dat lukt alleen als we er voor zorgen dat verduurzaming een standaard aspect wordt binnen de organisatie en bedrijfsvoering van de Rijksoverheid.

Kerntaken

Het programma werkt via vier programmalijnen Bevorderen van effect, Communicatie en netwerk, Kennis en expertise en Innovatie in uitvoering. Als programma adviseur voor programmalijn 1 vervul jij een sleutelrol in het vormgeven van de duurzame transitie van de Rijksoverheid. Je werkt daarbij nauw samen met de duurzaamheidscoördinatoren van de kerndepartementen en dossierhouders die gaan over onderwerpen als huisvesting, mobiliteit en ICT. Zij hebben de taak om de onderwerpen inhoudelijk in de lijn verder te brengen.

Vanuit programmalijn 1, bevorderen van effect, help je departementen en de collega’s binnen het DG Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het integreren van duurzaamheidsdoelen in de lijn (bestuursraadniveau), het vertalen van de rijksbrede doelen in plannen en acties en bied je inzicht in de voortgang bij de stakeholders (via het dashboard duurzaamheid). Om het inzicht te verdiepen en de uitvoering te versterken stel je een routekaart op met de belangrijkste mijlpalen, scenario’s en maatregelen op weg naar een duurzame Rijksorganisatie Kennis en Expertise op het gebied van duurzaamheid is daarbij van groot belang en sta je in nauw contact met het duurzaamheidsnetwerk waar jij een actieve rol in speelt. Daarnaast schakel je met andere programmalijnen en ben jij het eerste aanspreekpunt binnen jouw expertgebied. Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving, waarin je soepel en oplossingsgericht beweegt. Spreekt dat je aan, en wil je een rol spelen in de uitdagingen waar we voor staan, dan ben je bij ons op de goede plek.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.