Onderzoeker/coördinator Kennisprogramma Circulaire Economie

  • Dienstverband
  • Den Haag

Planbureau voor de Leefomgeving (PbL)

Bij het PBL doen we onderzoek naar de transitie naar een circulaire economie. Als het aan de overheid ligt, is Nederland in 2050 volledig ‘circulair’: producten, onderdelen en grondstoffen worden dan steeds opnieuw gebruikt en er is bijna geen afval meer. Een dergelijke transitie vergt enorme veranderingen van producenten en consumenten. Wasmachines, telefoons, lampen en andere apparaten moeten bijvoorbeeld op een heel andere manier worden gemaakt en gebruikt.

In het Kennisprogramma Circulaire Economie onderzoeken vele kennisinstellingen de ontwikkeling naar een circulaire economie. Voor dit kennisprogramma zijn we op zoek naar een enthousiaste onderzoeker en coördinator!

Kennisprogramma Circulaire Economie

Het kennisprogramma is een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RVO, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht (UU), onder regie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het doel van het kennisprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers die moet leiden naar een circulaire economie in 2050, te monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid. In het kennisprogramma ontwikkelt het consortium een monitoringssystematiek en gebruikt het deze om zowel de transitie naar, als de effecten van een circulaire economie in beeld te brengen. Daarnaast ontwikkelt het PBL samen met deze partijen onder andere rekenmodellen waarmee mogelijke paden naar de circulaire-economiedoelen zijn te analyseren en het effect van verschillende beleidsopties kunnen worden geanalyseerd.

Wat ga je doen?

Samen met de programmamanager ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie van het Kennisprogramma Circulaire Economie. Daarnaast draag je ook bij aan het programma door zelf onderzoek te doen. Als coördinator leg je contacten met de betrokken kennisinstellingen, je zet opdrachten bij hen uit, begeleidt een aantal onderzoeken, en verzamelt de inzichten uit hun onderzoek. Met deze opdrachten en met je eigen onderzoek probeer je antwoorden te vinden op vragen als: welke grondstoffen of producten veroorzaken de meeste milieu-impact in de keten? Welke mogelijkheden zijn er om meer circulair te consumeren of produceren? Hoe kan het beleid daar op inspelen? De onderzoeksresultaten komen terecht in de monitoringsrapportages, waaronder de ‘Integrale Circulaire Economie Rapportage’ (ICER) die het PBL tweejaarlijks opstelt.

Met welke vragen jij je precies gaat bezighouden besluit je in overleg met je collega’s van het programmateam circulaire economie. Heb je meer ambities? Dan kun je (op termijn) ook deelonderzoeken gaan leiden, die vaak in samenwerking met andere kennisinstellingen worden uitgevoerd.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.